Sistemul energetic al României funcţionează după modelul ‘operator de sistem independent’, unde desemnarea unui operator are loc la propunerea proprietarului sistemului de transport, iar numirea acestuia este supusă aprobării Comisiei Europene, se mai arată în comunicat.

Decizia de certificare din partea ANRE, împreună cu raportul aferent acesteia şi cu întreaga documentaţie transmisă de Transelectrica în susţinerea cererii de certificare urmează a fi notificate la Comisia Europeană de către ANRE.

Potrivit Legii 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, operatorul de transport şi de sistem este ‘orice persoană juridică ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de transport şi care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi, dacă este necesar, de dezvoltarea reţelei de transport într-o anumită zonă şi, acolo unde este aplicabilă, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a reţelei de transport de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice’.

Conform directivelor europene din domeniu, operatorul de transport şi sistem nu poate avea activităţi în domeniul producţiei sau comercializării de energie.
Sursa: Agerpres