Potrivit unui anunţ publicat pe site-ul MADR, elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de programare naţionale pentru perioada 2014-2020 trebuie să respecte, conform legislaţiei Uniunii Europene, principiul european al parteneriatului şi să implice consultări cu reprezentanţi ai autorităţilor competente naţionale, regionale, locale, cu organizaţii ale societăţii civile, cu parteneri economici şi sociali, inclusiv cu partenerii din domeniul protecţiei mediului sau cu responsabilităţi în promovarea egalităţii şi nediscriminării.

‘În vederea respectării principiului parteneriatului au fost constituite structuri parteneriale cu rol consultativ, respectiv un Comitet Consultativ Tematic pentru Dezvoltare Rurală, Agricultură şi Pescuit (CCT DRAP) şi grupuri de lucru pentru stabilirea şi prioritizarea acţiunilor care vor fi incluse în noul PNDR, pe domenii precum ‘Agricultură şi industrie alimentară’, ‘Mediu’, ‘Dezvoltare economică în spaţiul rural’ (activităţi non-agricole, infrastructura rurală, incluziune socială, patrimoniu cultural), ‘Inovare şi formare profesională’ şi pentru programul LEADER (n.r. ‘Legături între acţiuni de dezvoltare rurală’)’, se menţionează în anunţ.

Potrivit MADR, noile provocări la nivelul Uniunii, determinate de un context macroeconomic dificil, au impus la nivelul Comisiei Europene o abordare inovativă în vederea eficientizării resurselor. În acest sens, propunerile de regulamente pentru următoarea perioadă de programare acordă o importanţă deosebită instrumentelor financiare care pot oferi posibilitatea de reutilizare şi de multiplicare a fondurilor.

Pentru a identifica soluţii de implementare a instrumentelor financiare în cadrul PNDR 2014 -2020, care pot asigura o mai bună absorbţie a fondurilor disponibile şi o dezvoltare sustenabilă a proiectelor de investiţii, MADR intenţionează să constituie un subgrup de lucru care să reunească reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ai instituţiilor financiare bancare şi nebancare, al cărui rol este de a sprijini şi completa cu expertiza financiar-bancară activitatea grupurilor de lucru deja constituite.

Instituţiile financiare bancare şi nebancare interesate să participe la acest subgrup trebuie să transmită scrisori de intenţie în acest sens pe adresa [email protected], până la 19 august 2013. Aceste scrisori trebuie să conţină informaţii referitoare la activitatea pe care o desfăşoară organizaţia respectivă, precum şi implicarea acesteia în sprijinirea sectorului agricol şi a domeniului dezvoltării rurale.

Scrisorile de intenţie vor fi analizate la nivelul ministerului în vederea selectării partenerilor relevanţi, se mai menţionează în anunţ.
Sursa: Agerpres