Contractele de tip GAFTA  conţin o clauză arbitrală potrivit căreia, dacă părţile au o dispută generată de respectivul contract, aceasta urmează să fie soluţionată de un tribunal format din arbitri GAFTA. Tribunalul are sediul la Londra şi va judeca diferendul în temeiul legii engleze, în cadrul unei proceduri care se desfăşoară în limba engleză, după regulile speciale de arbitraj ale asociaţiei.
Sfaturi de bună practică în executarea contractelor GAFTA
În executarea contractelor GAFTA, agricultorul român trebuie să aibă în vedere reguli minime de disciplină contractuală, deoarece termenii şi condiţiile contractuale sunt stricte şi orice eroare sau întârziere poate atrage consecinţe majore. În practică, agricultorii îşi desfăşoară adesea relaţiile contractuale pe baza unor aşa-zise cutume, care, de cele mai multe ori, nu implică prea multă rigoare a termenelor ori întocmirea de documente, ci se bazează pe o anumită tradiţie de cooperare. Asta nu înseamnă că partea cealaltă nu se poate prevala, la un moment dat, de contract. De aceea, o mare atenţie trebuie dată procedurilor asumate prin contract, atât la încheierea acestuia, când agricultorul poate cere anumite modificări ale modelului propus, cât şi pe parcursul executării.
Diferende judecate în afara ţării
Aşa cum menţionam anterior, soluţionarea disputelor între părţile unui contract GAFTA intră în competenţa exclusivă a arbitrilor GAFTA. Spre exemplu, dacă agricultorul nu primeşte plata pentru cerealele livrate, acesta nu se poate duce la o instanţă de judecată din România pentru a solicita plata datoriei, ci trebuie să formuleze o cerere de arbitraj în limba engleză la tribunalul GAFTA şi, eventual, să îşi susţină cauza în cadrul unei audieri la Londra. Chiar şi numai din cauza acestui element de extraneitate, arbitrajul GAFTA este unul costisitor. Se adaugă riscurile inerente unei proceduri în general necunoscute de partea contractuală română, desfăşurate într-o limbă străină, adesea fără posibilitatea reprezentării printr-un consultant special GAFTA şi multe altele.
În concluzie, soluţia pentru relaţii contractuale de succes este ca agricultorii români să acorde o importanţă sporită laturii contractuale a afacerii lor. Agricultorii pot fi tentaţi să intre într-o „afacere bună“ dincolo de orice riscuri ce ţin de formalităţile contractuale, însă ar trebui să fie conştienţi de existenţa acestora şi de potenţialul impact pe care asemenea riscuri îl pot avea în contextul specificului şi dimensiunilor afacerii lor. Cu alte cuvinte, într-un jargon din ce în ce mai prezent, ei trebuie să procedeze la o analiză de „risk management“.

Ce este GAFTA?

GAFTA („The Grain and Feed Trade Association“) este o asociaţie internaţională, cu sediul la Londra, ai cărei membri sunt profesionişti din domeniul comerţului cu produse agricole. Obiectivul declarat al asociaţiei este promovarea comerţului internaţional cu cereale, nutreţ pentru animale, boabe, orez şi, mai nou, condimente şi alte produse. În scopul de a proteja interesele comerciale ale membrilor săi, GAFTA a elaborat contracte standard pentru diverse tipuri de tranzacţii, în special de vânzare – aşa-numitele „contracte GAFTA“ -, pe care membrii acesteia le folosesc în relaţiile comerciale.
Anca Puşcaşu,
Managing Associate, Ţuca Zbârcea & Asociaţii