Acest tip de investiţii avantajează în mod real statul român, contribuind la dezvoltarea sustenabilă a sectorului energetic în ansamblul său. Principalele modificări se referă la amânarea temporară a acordării unui număr de certificate verzi, pentru anumite surse regenerabile de energie. Cea mai afectată sursă este cea a centralelor electrice solare. Astfel, din cele șase certificate eliberate pentru fiecare MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică, începând cu 1 iulie 2013 vor fi eliberate doar patru, restul de 2 certificate urmând a fi acordate după 1 aprilie 2017.
Amânarea se aplică şi în cazul centralelor hidroelectrice şi al celor electrice eoliene, care beneficiau până acum de 3 CV pentru fiecare MWh produs şi livrat. Începând cu 1 iulie 2013, data intrării în vigoare a noii ordonanţe, din cele trei certificate verzi eliberate pentru fiecare MWh produs şi livrat de către centralele hidroelectrice noi, cu puteri instalate de cel mult 10 MW, vor fi eliberate două, al treilea urmând a fi acordat după 1 aprilie 2017. Pentru energia electrică produsă de către centralele electrice eoliene eliberarea unui certificat va fi amânată pentru data de după 1 ianuarie 2018.

Certificatele verzi
Modalitatea de recuperare eşalonată a numărului de certificate verzi a căror eliberare a fost amânată până la 1 aprilie 2017, respectiv 1 ianuarie 2018, va fi stabilită de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) şi nu va putea fi eşalonată, conform prevederilor noii ordonanţe de urgenţă, decât cel mult până la 31 decembrie 2020. Ordonanţa prevede şi un mecanism de exceptare prin care un procent din cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor finali va fi exceptată de la aplicarea prevederilor sale. Condiţiile de calificare pentru acest mecanism însă vor fi reglementate într-un document separat şi vor fi supuse aprobării Comisiei Europene.
Această prevedere, gândită anume pentru marii consumatori industriali, o înlocuieşte pe cea din proiectul iniţial, conform căreia cei cu un consum anual mai mare de 150.000 MWh, urmau să plătească certificate verzi doar pentru 50% din energia achiziţionată. Pe lângă aceste modificări, ordonanţa aduce schimbări şi în ceea ce priveşte energia electrică produsă în centrale electrice fotovoltaice situate pe terenuri care sunt în circuitul agricol. Conform noilor modificări, pentru energia obţinută din centrale electrice fotovoltaice situate pe astfel de terenuri nu se vor mai emite certificate verzi.

Schimbare esenţială
Tot de la 1 iulie, producţia suplimentară de energie verde faţă de prognozele transmise către Transelectrica nu  mai primeşte certificate verzi, în timp ce capacităţile ce depăşesc valorile actualizate anual ale Planului Naţional de Acţiune în domeniul Energiei Regenerabile (PNAER) nu vor mai fi acreditate de ANRE. Noua ordonanţă introduce şi posibilitatea comercializării prin contracte reglementate a energiei regenerabile susţinute prin schemă de sprijin. În preambulul Ordonanţei de Urgenţă nr. 57, Guvernul a motivat adoptarea modificărilor invocând necesitatea sistării efectului de creştere necontrolată a preţurilor la clienţii finali de energie electrică, fapt ce duce la creşteri de preţuri peste indicele de creştere prognozat şi la consecinţe ireversibile în zona competitivităţii produselor industriale ce poate determina relocarea în afară României a unor mari unităţi de producţie.
De cealaltă parte, producătorii ameninţă cu retragerea investiţiilor de teamă unor pierderi uriaşe. În formă în care a fost aprobată de Guvern, ordonanţa încearcă să găsească echilibrul între dezvoltare şi sustenabilitate, răspunzând discrepanţelor actuale din sectorul energetic. Se poate argumenta că schema de sprijin nu a fost tăiată, ci eşalonată, iar pentru marii consumatori industriali a fost introdus mecanismul de exceptare. Cât despre consumatorii casnici, rămâne de văzut în ce măsură prevederile ordonanţei îşi vor atinge scopul declarat de Guvern, de reducere a preţului energiei pe facturile lunare.
Christian Bogaru, managing partner
Hammond Bogaru & Asociaţii