‘Estimăm că inflaţia va ajunge la finele anului 2013 la 3,4% şi la 3,5% în 2014. Ne aşteptăm ca, începând din 2015, inflaţia să scadă gradual, până la 2,7% la finele lui 2017’, arată analiza EIU.

Pentru 2015, EIU estimează o rată a inflaţiei de 3%, la finele anului, aceasta urmând să scadă în 2016 şi 2017 la 2,7%.

Perspectiva inflaţionistă s-a îmbunătăţit continuu, cu o rată a inflaţiei anualizată CORE 2 (care exclude preţurile administrate, preţurile volatile, tutunul şi alcoolul) în scădere de la 3,3% la finele lui 2012 la 2,7% la finele lui mai 2013, în timp ce indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a scăzut de la 4,6% la finele lui 2012 la 4,4% la sfârşitul lui mai 2013, semnalează raportul EIU.

Rata anuală a inflaţiei a fost în mai de 5,3%, avansând uşor, cu 0,2% faţă de aprilie. Banca Naţională a României a revizuit proiecţia de inflaţie pentru finele anului la 3,2%, de la 3,5%, ţinând cont de calendarul privind creşterile anuale ale preţurilor administrate la electricitate şi gaze, de o încetinire a creşterii comerţului cu principalii parteneri din UE, o domolire a creşterii inflaţiei din zona euro, precum şi de o scădere continuă a cotaţiilor internaţionale ale petrolului, pe fondul unei cereri mondiale mai reduse. Nişte recolte agricole normale în 2013 şi 2014 ar trebui să aducă o schimbare în dinamica preţurilor volatile ale alimentelor, care vor urma o traiectorie descendentă începând din iulie. Incertitudinile legate de starea de sănătate a economiei din zona euro şi criza datoriilor suverane ar putea avea un impact negativ asupra evoluţiei cursului de schimb şi fluxurilor de capital, şi un efect negativ de domino asupra inflaţiei. Alte incertitudini sunt legate de chestiuni de politică internă, cum ar fi calendarul reformelor structurale, menţionează analiştii EIU.
Sursa: Agerpres