Consiliul Fiscal constată că, în pofida recomandărilor sale anterioare, lipseşte în continuare o prezentare explicită a ipotezelor privind variaţia câştigului salarial mediu şi a numărului de salariaţi din sectorul bugetar care fundamentează traiectoria cheltuielilor de personal la nivelul intervalului acoperit de strategia fiscală 2014-2016, dar şi ipotezele privind remuneraţia medie pe angajat şi numărul de salariaţi la nivelul întregii economii.

Nivelul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, care include în perioada 2014-2016 sumele aferente obligaţiilor salariale ale statului faţă de anumite categorii de salariaţi din sectorul bugetar investite cu titlu executoriu în urma unor sentinţe judecătoreşti definitive, rămâne nemodificat comparativ cu varianta anterioară a strategiei.

Eliminând influența sumelor aferente acestor titluri executorii, anvelopa salarială este prevăzută a crește cu 2,76% în 2014, 2,63% în 2015 și cu doar 0,5% în 2016 (an electoral), valori care, în lipsa unor reduceri importante ale numărului de salariați în sectorul bugetar în anii următori, implică rate anuale de creștere ale salariului mediu în sectorul bugetar situate sub inflația medie prognozată luată în considerare în construcția bugetară (3,3% în 2014, 2,8% în 2015 și 2,5% în 2016) și substanțial inferioare celor implicite din sectorul privat5, ceea ce apare ca fiind puțin plauzibil. Având în vedere cele de mai sus, Consiliul Fiscal își menține opinia anterioară potrivit căreia nivelul cheltuielilor de personal în perioada 2014-2016 apare drept subevaluat.