Conform datelor furnizate de Transelectrica, producătorul de energie hidro deţine azi, 17 aprilie, o cotă de piaţă de 33%, mai mult decât cei doi producători de energie termo la un loc, respectiv Complexul Energetic Oltenia şi Complexul Energetic Hunedoara cu o cotă de piaţă cumulată de 18,8 %.
De la începutul anului, Hidroelectrica a reuşit să tranzacţioneze 4.100 GWh la un preţ mediu de 184 lei /MWh. Dacă nu am lua în calcul preţul de 125 lei/MWh cu care Hidroelectrica vinde energie în piaţa reglementată pentru populaţie şi instituţii, atunci preţul mediu realizat de societate pe piaţa concurenţială şi piaţa de echilibrare este de 212 Lei/MWh.
Din valorificarea energiei pe cele 5 canale de distribuţie (piaţă reglementată, PZU, PCCB, contracte bilaterale şi PE) Hidroelectrica a înregistrat un profit brut de 144 milioane lei repartizat astfel: 52 milioane de lei în ianuarie, 48 de milioane de lei în februarie şi 44 de milioane de lei în martie. Prin bugetul de venituri şi cheltuieli Hidroelectrica a estimat pentru anul 2013 un profit record de 434 milioane de lei la o producţie de doar 13 TWh, cu mult mai mare decât cel înregistrat de societate în 2010, când la o producţie de 20 de TWh societatea a raportat un profit de doar 292 milioane de lei.
La 31 martie 2013 Hidroelectrica avea 4.903 angajaţi făţă de 5.239 salariaţi la intrarea în insolvenţă. Procesul de redimensionare a organigramei va continua pentru a optimiza costul de producţie şi a garanta profitul bugetat în condiţiile scăderii consumului şi implicit a preţului energiei electrice.
În primul trimestru al anului 2013 s-a definitivat strategia investiţională a societăţii. Nu vor mai fi finanţate titlurile de învestiţii istorice, ineficiente energetic, ci vor fi promovate proiectele de retehnologizare a marilor capacităţi hidroenergetice existente, care după 50-60 de ani de operare necesită lucrări de reabilitare.
Printr-o finanţare de 400 milioane de euro de la BERD şi BM vor fi retehnologizate centralele hidroelectrice Dimitrie Leonida, Mariselu, Vidraru şi Râul Mare Retezat cu o putere instalată de aproape 1000 MW. Primul trimestru din 2013 a marcat încă un record la Hidroelectrica: 103 companii din toată lumea au depus documentaţia de precalificare pentru retehnologizarea centralei de la Dimitrie Leonida. În trecut contractele de retehnologizare erau date cu încredinţare directă şi la preturi de până la 8 ori mai mari decât preţul pieţei.