Contractul include toate activitățile FEED pentru sistemul de conducte cu diametrul de 48 de inci și o lungime totală de 1.326 kilometri. Printre acestea se numără analiza strategică a datelor și informațiilor în vederea efectuării de evaluări de risc și alocări de resurse adecvate pe întreg traseul conductei, pentru a asigura continuarea dezvoltării proiectului.
Re-proiectarea pentru Nabucco Vest are loc după ce proiectul a fost selectat, în luna iunie a anului trecut, de către consorțiul Shah Deniz, ca rută Central-Europeană de livrare. Aceste lucrări vor completa proiectarea existentă pentru conducta Nabucco în varianta inițială, cu diametru de 56 de inci și o lungime de 3.900 de kilometri.
În luna ianuarie 2013, acționarii Nabucco au semnat un Acord de Cooperare, precum și un Acord de Opțiuni de Subscriere și de Finanțare, cu acționarii câmpului gazeifer Shah Deniz.
Conducta NABUCCO Vest va transporta gazele de origine caspică, de la frontiera turco-bulgară, prin Bulgaria, România şi Ungaria către Terminalul de Gaze Central-European din Baumgarten. În calitate de componentă centrală a Coridorului Sudic de Gaze, NABUCCO Vest se află în poziţia ideală pentru a diversifica sursele de aprovizionare cu gaze pentru peste 500 de milioane de clienţi potenţiali din ţările cu economii în creștere din Europa de Sud-Est precum și pentru Europa de Vest.