Comparativ cu 2012, când cota de cotribuție pentru Pilonul II a fost de 3,5%, respectiv 2,59 miliarde lei cumulat, contribuțiile prevăzute a fi transferate în acest an în conturile pensiilor de pe Pilonul II cresc cu 17,8%.
Totodată, proiectul multianual de buget (pe 2012-2016), prevede creșterea în continuare a cotei de contribuție cu câte 0,5% anual – la 4,5% în 2014, la 5% în 2015, respectiv la 5,5% în 2016.
Astfel, pentru anul viitor nivelul contribuțiilor transferate către Pilonul II este prevăzut la 3,62 miliarde lei, apoi în creștere la 4,23 miliarde lei (2015), respectiv la 4,87 miliarde lei (în 2016).
După mai bine de patru ani de la lansare (mai 2008), fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) au ajuns la finele anului 2012 la un nivel al activelor nete de 9,64 miliarde lei (2,18 miliarde euro). Performanța anuală medie înregistrată de la înființare este de 11,45%, astfel că din activele nete totale de 9,64 miliarde lei, 8,19 miliarde lei reprezintă contribuțiile brute și 1,44 miliarde lei reprezintă câștigurile nete furnizate de administratorii fondurilor.
La finele acestui an, Pilonul II este estimat să depășească 3 miliarde euro, dat fiind adaosul de contribuții transferate către sistem, cât și câștigul din administrarea sumelor.