Conform unui proiect de ordin lansat în dezbatere publică de Finanțe, persoanele al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale încheiate la 31 decembrie, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare, explică avocatnet.ro.

Astfel, potrivit proiectului publicat de MFP, cuprinsul situațiilor financiare anuale diferă în functie de mărimea entităților.

Pentru a determina mărimea acestor entități, se folosesc trei criterii:

    total active: 3.650.000 euro;
    cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;
    numar mediu salariați: 50.
DESCARCĂ AICI ORDINUL MFP

Societățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a două din cele 3 criterii de mărime, vor întocmi situații financiare anuale care cuprind:

bilanț (cod 10);
cont de profit și pierdere (cod 20);
situația modificărilor capitalului propriu;
situația fluxurilor de numerar;
note explicative la situațiile financiare anuale.

Aceste documente vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), ale caror modele sunt aprobate tot prin acest ordin.

Pe de altă parte, proiectul de ordin MFP stabilește ca entitățile care, la data bilanțului, nu depasesc limitele a două dintre criteriile de mărime menționate întocmesc situații financiare anuale prescurtate care cuprind:

bilant prescurtat (cod 10);
cont de profit si pierdere (cod 20);
note explicative la situațiile financiare anuale prescurtate.
SURSA: avocatnet.ro
DESCARCĂ AICI ORDINUL MFP