Una dintre problemele de ordin fiscal care au intervenit cu o frecvență considerabilă a fost cea a costurilor cu TVA nedeductibilă. Cazul particular al taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziției de clădiri care urmau să fie demolate în vederea dezvoltării unui nou proiect imobiliar a determinat interpretări diferite ale autorităților fiscale față de operatorii economici.
Astfel, dacă un dezvoltator demola clădirile vechi sau le reconstruia în vederea dezvoltării unui proiect, TVA dedusă inițial, aferentă achiziției clădirilor respective, devenea nedeductibilă în viziunea autorităților române.

În practică, TVA devenea un cost suplimentar care, eventual, atrăgea și dobânzi, și penalități de întârziere. Această interpretare venea dintr-o abordare mult prea agresivă a autorităților fiscale române asupra legislației în domeniul TVA. Astfel, justificarea folosită consta în faptul că imobilul își înceta existența și nu mai putea fi folosit pentru desfășurarea de activități economice ce ar permite acordarea dreptului de deducere a TVA.

Pe de altă parte, legislația de TVA prevede acordarea dreptului de deducere pentru toate achizițiile ce au ca scop desfășurarea de activități economice.
Rezultatul interpretărilor diferite a fost că foarte mulți dezvoltatori au litigii în desfășurare cu autoritățile fiscale române în privința sumelor de TVA care au fost considerate nedeductibile. România nu reprezintă un caz izolat, iar o speță similară a fost adresată Curții Europene de Justiție. Cazul a fost soluționat recent de Curtea Europeană de Justiție (cazul TETS Haskovo AD C234/11).

Speţă din Bulgaria, relevantă pentru România

O companie din Bulgaria (TETS), al cărei obiect de activitate îl reprezintă producerea de energie electrică, a demolat o parte din clădirile achiziționate în vederea modernizării unei centrale termoelectrice. Deșeurile metalice provenite din această demolare au fost vândute cu TVA.

Autoritățile fiscale din Bulgaria au considerat, în acest caz, că TETS nu mai poate beneficia de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată din cauza demolării clădirilor, chiar dacă a efectuat și o activitate care ar permite menținerea dreptului de deducere (vânzarea cu TVA a deșeurilor metalice).
Decizia Curții Europene de Justiție din 18 octombrie 2012 stabilește că, în acest caz particular, demolarea clădirilor a avut ca scop desfășurarea de activități economice viitoare, și, prin urmare, deducerea TVA nu poate fi anulată. Mai mult, vânzarea de deșeuri reprezintă în sine o activitate economică ce permite exercitarea dreptului de deducere a TVA.

În baza acestei decizii, autoritățile fiscale române trebuie să își reconsidere abordarea avută până acum. Pe de altă parte, operatorii economici implicați în astfel de operațiuni vor avea la dispoziție un argument puternic pentru a-și apăra drepturile în viitor.

Deoarece dreptul de deducere a TVA poate fi exercitat doar într-o perioadă limitată de timp, trebuie începute cât mai curând demersurile necesare pentru a beneficia de această decizie favorabilă a Curții Europene de Justiție.

Cristian Velcu
manager,  departamentul de impozite indirecte al Deloitte Tax SRL