În trimestrul trei din 2011, cifra de afaceri a depăşit valoarea de şase milioane lei, veniturile mai mari fiind determinate de volatilitatea ridicată datorată turbulenţelor din zona euro. Valoarea tranzacţiilor cu acţiuni şi unităţi de fond (inclusiv tranzacţii DEAL) a fost de 1,76 miliarde lei, în trimestrul trei din acest an, mai mică cu 40% faţă de aceeaşi perioadă din 2011 (2,9 miliarde lei).

BVB a obţinut în trimestrul trei din 2012 un profit net de 1,8 milioane lei, determinat în proporţie majoritară din activitatea operaţională, acesta fiind în scădere cu 45% faţă de acelaşi interval din 2011. Potrivit BVB, piaţa produselor structurate a crescut cu 21% faţă de trimestrul trei din 2011, urmare a interesului ridicat al investitorilor pentru noile produse lansate. Venituri mai mari cu aproape 20% au fost obţinute din activitatea de menţinere la tranzacţionare a emitenţilor.

În intervalul iulie-septembrie 2012, atenţia managementului a fost îndreptată spre eficientizarea activităţii prin reducerea unor cheltuieli operationale pentru atenuarea efectelor restrângerii activităţii de tranzacţionare pe anumite segmente, fără ca aceste măsuri să inducă riscuri operaţionale.

Potrivit BVB, cheltuielile operaţionale au fost de 2,88 milioane lei în trimestrul trei din 2012, cu 17% mai mici faţă de aceeaşi perioadă din 2011. Cele mai mari reduceri au fost obţinute la capitolul servicii prestate de terţi şi cheltuieli de personal. Diminuarea cheltuielilor operationale a permis compensarea parţială a scăderii cifrei de afaceri şi înregistrarea de profit operaţional.

Profitul operaţional obţinut în trimestrul trei din 2012 a fost de 1,15 milioane lei (minus 54%) faţă de 2,51 milioane lei în acelaşi interval al anului trecut, pe fondul reducerii valorii de tranzacţionare. Marja profitului operaţional a fost de 28% în trimestrul trei din 2012, comparativ cu 42% în trimestrul trei din 2011.

Rezultatul din activitatea financiară a totalizat 980.000 lei, influenţat în principal de veniturile din dobânzi, în condiţiile în care la nivelul trimestrului moneda naţională a avut o depreciere moderată şi prin urmare au fost înregistrate venituri din diferenţe favorabile de curs valutar care au compensat cheltuielile înregistrate din diferenţe de curs valutar, aferente reevaluării disponibilităţilor în valută ale BVB. Veniturile din dobânzi au fost influenţate şi de scăderea disponibilităţilor BVB, urmare a achitării unor dividende record aferente profitului net realizat în 2011.

Indicele de referinţă, BET, care urmăreşte evoluţia celor mai tranzacţionate 10 acţiuni listate la BVB a înregistrat o creştere de 4% în trimestrul trei din 2012, faţă de o scădere de peste 21% în acelaşi interval al anului trecut, atunci când rating-ul suveran al Statelor Unite ale Americii a fost coborât pentru prima dată din 1941, de către agenţia de evaluare Standard and Poor’s, fapt ce a determinat un val de scăderi pe bursele din întreaga lume.

Bursa de Valori Bucureşti a fost înfiinţată în baza Deciziei CNVM nr. 20/1995, fiind constituită ca o instituţie de utilitate publică, non-profit, iar în 2005 a devenit societate pe acţiuni. Acţiunile bursei au fost admise la tranzacţionare pe piaţa principala a BVB pe 8 iunie 2010. Domeniul principal de activitate al companiei este administrarea pieţelor financiare. BVB este cel mai mare operator de piaţă din România şi este o bursa de talie medie în regiune.

Bursa de Valori Bucureşti administrează mai multe pieţe, printre care piaţa reglementata la vedere pe care se tranzacţionează acţiuni şi drepturi emise de entităţi din România şi internaţionale, titluri de credit (obligaţiuni corporative, municipale şi de stat emise de entităţi din România şi obligaţiuni corporative internaţionale), organisme de plasament colectiv (acţiuni şi unităţi de fond emise de organisme de plasament colectiv), produse structurate, piaţa reglementată la termen pe care se tranzacţionează contracte futures pe acţiuni, indici, mărfuri şi curs valutar, sistemul alternativ de tranzacţionare, ATS pe care se tranzacţionează acţiuni străine listate pe o altă piaţă şi unde se intenţionează listarea valorilor mobiliare emise de societăţi româneşti neeligibile pentru piaţă reglementată (ex. IMM-uri, start-up-uri, societăţi de pe RASDAQ şi ‘unlisted’), piaţa RASDAQ pe care se tranzacţionează acţiuni şi drepturi emise de entităţi din România, majoritatea provenind din programul de privatizare în masă.
Sursa: Agerpres