FGDB este o instituție independentă, persoană juridică de drept public, al cărui obiect de activitate nu are nicio legătură cu activitatea de creditare.
 Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDB) este o instituție diferită de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM). Directorul Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar este Eugen Dijmărescu.
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar are misiunea de a garanta depozitele deponenților în limita a 100.000 de euro per deponent, per instituție de credit.