”Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, a decis nu numai revenirea la monopolul pe piaţa operării pieţelor centralizate de energie electrică, ci, mai mult, extinderea proiectului de lege cu prevederi care reglementează domeniul gazelor naturale, cu toate că nici Guvernul României, în calitate de iniţiator al proiectului Legii energiei şi nici Senatul României, în calitate de primă Cameră sesizată nu au avut în vedere, respectiv nu au discutat şi aprobat, un proiect care să reglementeze materia energiei electrice şi a gazelor naturale”, au spus oficialii BRM. Potrivit acestora, s-au încălcat astfel ”flagrant” prevederile Constituţiei României referitoare la libertate comerţului şi promovarea concurenţei, Legii Concurenţei, cu privire la libera concurenţă şi deschiderea pieţelor şi Legii Monopolului de Stat, care nu prevede nicio situaţie care să reglementeze o activitate obiect al monopolului de stat care să nu poată fi exercitată de către persoanele juridice private, pe baza autorizării acordate de către statul român în acest sens. În forma actuală legea reprezintă primul monopol legislativ din ultimii 20 de ani reglementat în România şi în Europa, constituit în favoarea unei societăţi comerciale, precum şi primul monopol care nu poate fi licenţiat către terţi.
”În fine, este important de spus că acest monopol este instituit în mod paradoxal în favoarea unei societăţi comerciale care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a putea fi considerată o bursă a energiei, astfel cum se întâmplă cu toate celelalte burse ale energiei din Europa şi din lume, cu scopul tocmai de a elimina de pe această piaţă Bursa Română de Mărfuri, singura entitate din România care îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia naţională şi europeană pentru a fi considerată o veritabilă bursă a energiei”, potrivit sursei citate.
O altă prevedere controversată, care a dus la blocarea efectuării de contracte bilaterale între furnizorii de energie electrică este cea care menţionează că tranzacţiile cu energie electrică se desfăşoară pe piaţa concurenţială, în mod transparent, public, centralizat şi nediscriminatoriu. ”Menţiunea că tranzacţiile se efectuează centralizat este interpretată ca fiind obligatorie tranzacţionarea prin intermediul operatorului de piaţă deţinut de statul român, în favoarea căruia a fost instituit monopolul anterior menţionat”, mai spun reprezentanții BRM. (Sursa: Agerpres)
.