Analiza indicatorilor macroeconomici relevă evoluţia inflaţiei în linie cu prognozele băncii centrale. În acelaşi timp, se remarcă o accentuare a riscurilor asimetrice la adresa perspectivei inflaţiei pe fondul unei conjuncturi externe adverse şi al tensiunilor politice interne. După atingerea, în luna mai, a unui minim istoric de 1,79 la sută, rata anuală a inflaţiei a crescut uşor, la nivelul de 2,04 la sută în luna iunie, ca urmare a începerii manifestării unui efect statistic de bază, anticipat a produce efecte nefavorabile temporare cu precădere în trimestrul al treilea al anului 2012.
Rata anuală a inflației s-a menţinut de asemenea în apropierea nivelului de 2,0 la sută în condiţiile în care persistenţa deficitului de cerere agregată a atenuat efectele nefavorabile ale recentei deprecieri a monedei naţionale. Pe plan extern, se remarcă deteriorarea perspectivelor activităţii la nivel global în condiţiile unei aversiuni sporite faţă de risc a investitorilor şi ale incertitudinilor legate de soluţionarea durabilă a crizei datoriilor suverane din zona euro. Această evoluţie, suprapusă persistenţei tensiunilor politice interne, generează ieşiri nete de capital cu impact nefavorabil asupra cursului de schimb al leului. Decelerarea ritmului de creştere a împrumuturilor în valută a condus totodată la o temperare a expansiunii creditului acordat sectorului privat.
Proiecţia actualizată a BNR reconfirmă perspectiva menţinerii ratei anuale a inflaţiei în intervalul de variaţie din jurul ţintei pe tot parcursul orizontului de prognoză, în pofida unor perspective pe termen scurt marcate de evoluţii conjuncturale ale pieţelor financiare şi de impactul nefavorabil temporar al efectului statistic de bază menţionat anterior. Sporirea aversiunii faţă de risc a investitorilor în condiţiile mediului extern nefavorabil şi ale unei eventuale prelungiri a tensiunilor politice interne, suprapusă elementelor menţionate anterior, reclamă păstrarea unei atitudini prudente a politicii monetare.
În acest context, CA al BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,25 la sută pe an, gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi, respectiv, în valută ale instituţiilor de credit.
CA al BNR reiterează că atingerea obiectivelor privind stabilitatea preţurilor şi cea financiară, în contextul continuării îndeplinirii angajamentelor convenite în cadrul acordurilor cu UE, FMI şi alte instituţii financiare internaţionale, este crucială pentru susţinerea unei creşteri economice durabile în cadrul unui mix echilibrat al politicilor macroeconomice.