Proiectul de act normativ prevede modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial din 1 septembrie 2011, conform Agerpres.
Potrivit modificărilor propuse, AMTB va putea desfăşura activităţi de asistenţă tehnică, avizare, autorizare, consultanţă şi alte activităţi economice în domeniul transportului public de călători. Tarifele aferente prestării acestor activităţi se aprobă prin Ordin al ministrului Transporturilor şi Infrastructurii.
Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti este instituţia publică desemnată să asigure politica privind planificarea strategică, monitorizarea şi avizarea activităţilor privind autorizarea, organizarea şi controlul funcţionării serviciilor de transport public de călători în zona metropolitană Bucureşti, pentru transportul cu metroul, autobuze, microbuze, tramvaie, troleibuze, trenuri regionale şi transport naval.