Potrivit comunicatului remis de MADR, delegaţia condusă de Marisanda Pîrîianu, director general interimar al Direcţiei Generale – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit( DG- AMPOP), a prezentat la Bruxelles stadiul implementării în România acestui program finanţat din fonduri euopene. În urma discuţiilor, se arată în comunicatul MADR, Autoritatea de Management a fixat un calendar pentru punerea în aplicare a măsurilor corective având ca scop eliminarea deficienţelor din Programul Operaţional pentru Pescuit. Termenul pentru finalizarea acestor acţiuni a fost stabilit pentru data de 2 mai 2012.

Aşadar, după mai multe sincope, Programul Operaţional pentru Pescuit va fi reluat. Reamintim că, în urma evaluării raportului de audit întocmit anul trecut de Curtea de Conturi a României, care a constatat “deficienţe semnificative în funcţionarea sistemului de management şi control la DG- AMPOP”,  Comisia Europeană a dispus sistarea plăţilor către România, începând cu data de 17  ianuarie 2012, pentru toate proiectele din piscicultură. Ca urmare, noul ministru al agriculturii, Stelian Fuia, a dispus demiterea directorului general DG – AMPOP, Gheorghe Văcaru, şi înlocuirea lui cu adjuncta direcţiei, Marisanda Pîrîianu.

Fondul European pentru Pescuit  se derulează pe durata a 7 ani şi are un buget total de 3,8 miliarde euro. Pentru perioada 2007 – 2013, Programului Operaţional pentru Pescuit(POP) din România i-a fost alocat un buget de 307.618.942,7 euro, din care, 230.714.207 euro reprezintă fonduri nerambursabile şi 76.904.735 euro contribuţia naţională. Axa 1 destinată “adaptării flotei de pescuit” are alocate 13 milioane euro, axa 2 „acvacultură” – 140 milioane euro, axa 3 „măsuri de interes comun” – 40 milioane euro, axa 4 „dezvoltarea zonelor pescăreşti” – 100 milioane euro, iar „asistenţă tehnică” – 14,3 milioane euro. Din păcate, programul s-a derulat cu numeroase întreruperi (ultima a durat din vara anului 2009, până în toamna anului 2011), astfel că, până în prezent, au fost efectuate plăţi în valoare de doar 53.564.618,57 de euro, din totalul de 231.540.506,42 euro, cât era suma eligibilă. Cu alte cuvinte, în primii cinci din cei şapte cât durează programul, România are un grad de absorbţie de numai 17,41%.