Potrivit datelor companiei, această majorare a fost atribuită îndeosebi creşterii veniturilor din generare şi comerţ cu energie şi combustibili, precum şi a veniturilor mai mari din vânzarea electricităţii către consumatorii finali pe pieţele libere din străinătate.
În plus, veniturile din 2011 includ câştigurile (totalizând 429 milioane euro) din vânzarea unui număr de participaţii şi din reevaluarea la valoarea justă a activelor şi datoriilor anumitor companii a căror stare privind cerinţele de control s-a modificat ca urmare a tranzacţiilor din acea perioadă.
De asemenea, EBITDA a fost de 17.717 milioane de euro, o creştere de 237 milioane de euro sau 1,4% faţă de 2010. În plus faţă de impactul pozitiv al câştigurilor din cedări şi reevaluările la valoarea justă specificate anterior, creşterea reflectă îmbunătăţirea performanţei Diviziilor Vânzări, Infrastructură şi Reţele şi cea de Energie Regenerabilă, compensate doar parţial prin declinurile marjelor diviziilor Generare şi Managementul Energiei şi Diviziile din Iberia şi America Latină.
Ultimul declin a reflectat şi vânzarea la finele anului 2010 a activelor de transmitere a distribuţiei gazului natural şi electricităţii în Spania şi recunoaşterii în 2011 a impozitului pe capitalul propriu în Columbia. ”Mediul economic slăbit în economiile mature în care operăm va persista, cel puţin în prima parte a lui 2012, deşi acesta ar trebui să arate semne de revenire începând cu 2013. În contrast, creșterea înregistrată deja în ţările emergente în 2011 se așteaptă a fi una continuă”, a declarat Fulvio Conti, directorul general executiv al Enel.
Potrivit acestuia, acesta este scenariul în care va opera Grupul Enel în următorii cinci ani, perioadă în care va întreprinde acţiuni de management pentru optimizarea investiţiilor, a creşterii eficienţei şi reducerii costurilor, cu o îmbunătăţire de durată în generarea de numerar.
Pe de altă parte, profitul net al Grupului a fost de 4.148 milioane de euro în 2011, comparativ cu 4.390 milioane de euro în 2010 (‑5,5%). Scăderea a fost atribuită creşterii obligaţiilor fiscale în acel an (reflectând ajustarea impozitării curente şi amânate ca urmare a modificărilor regulilor care guvernează aşa-numitaTaxa Robin Hood” în Italia), care a făcut mai mult decât să compenseze îmbunătăţirea performanţei financiare şi operaţionale a Grupului.
Datoria financiară netă la 31 decembrie 2011, a ajuns la 44.629 milioane de euro, o scădere de 295 milioane de euro (-0,7%) comparativ cu 31 decembrie 2010. Mai clar, fluxul de numerar generat de operaţiuni şi dispunerea de anumite active non-strategice au fost compensate parţial de investiţiile din acea perioadă şi de distribuirea de dividende.
La 31 decembrie, raportul datorie/capital a fost de 0,82 (0,83 la 31 decembrie 2010), în timp ce raportul datorie/EBITDA a fost de 2,5 (2,6 la 31 decembrie 2010). La finele anului trecut, Grupului Enel avea un număr de 75.360 de angajaţi (78.313 la finalul anului 2010).