Capital: Ce prevede viitorul cadru financiar multianual în ceea ce privește sprijinirea micilor afaceri?
Antonio Tajani: Este crucial pentru noi să susținem IMM-urile, să ne întoarcem spre economia reală. De aceea, pentru viitorul buget al UE căutăm soluții, împreună cu Parlamentul și Consiliul European, pentru o bună finanțare a acestui sector. Propunerea este de a aloca 80 miliarde de euro pentru proiectele de cercetare și inovare ale IMM-urilor. De asemenea, 2,4 miliarde de euro vor fi direcționate către  competitivitate, internaționalizare, venture capital și IMM-urile din sectorul turistic.

Capital: Introducerea taxei pe tran­zacțiile bancare, măsură propusă de Co­-
misia Europeană, ar putea constitui o frână pentru dezvoltarea micilor afaceri?Mă refer la faptul că băncile ar putea transfera aceste costuri către clienți.

Antonio Tajani:  Nu, nu cred. UE lucrează acum la o nouă politică în favoarea economiei reale. Dacă dorim soluții eficiente la această criză, trebuie să reducem costurile cu administrația publică. În același timp, trebuie să avem în vedere faptul că, pe plan mondial, competitivitatea noastră este legată de inovare. Dacă dorim să devenim concurentul Chinei, trebuie să ne concentrăm asupra calității.

Capital: Care sunt măsurile imediate propuse de CE pentru sprijinirea micilor afaceri în perioadă de criză?
Antonio Tajani: Sunt două documente importante: Actul pentru Piața Unică Internă și Inițiativa în favoarea IMM-urilor. Pe de altă parte, Directiva plăților întârziate, care va intra în vigoare în 2013, prevede ca autoritățile publice să-și plătească datoriile către IMM-uri în maximum 30 de zile, și doar în cazuri excepționale în 60 de zile. Dacă întârzie, autoritățile trebuie să achite dobânda aferentă sumei datorate. Directiva vine astfel în ajutorul IMM-urilor care se află într-o situație financiară dificilă, din cauza faptului că administrația publică întârzie să-și plătească datoriile.
De asemenea, lucrăm la noi reguli în ceea ce privește standardizarea, care vor sprijini micile afaceri ce doresc să intre pe piața internațională. De exemplu, în Rusia se implementează regulile europe­ne în ceea ce privește standardizarea, ce­ea ce va susține exportul UE pe această piață. Totodată, avem o înțelegere cu Chile, piața sud-americană fiind foarte importantă pentru blocul comunitar. Pe de altă parte, accesul la finanțare al IMM-urilor este foarte important, fiindcă inovare fără bani nu se poate. În acest sens, la începutul anului viitor vom pre­zenta un plan de acțiune referitor la finanțarea întreprinderilor mici și
mijlocii. De ase­me­nea, lucrez la o strategie privind inter­na­ționalizarea, care presupune inovare, cercetare, clustere și o bună politică internațională a UE.

Capital: Ce ar trebui să facă IMM-urile românești pentru a deveni mai competitive în raport cu cele din vechile state membre?
Antonio Tajani: România a făcut pași importanți în ceea ce privește creșterea competitivității și lucrează cot la cot cu noi pentru aplicarea strategiei pentru IMM-uri. Avem ambasadori pentru IMM-uri în fiecare stat membru, iar acest lucru ne ajută să coordonăm implementarea Inițiativei în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii. Consider că ar trebui să punem accent pe standardizare, fiindcă doar 25% dintre IMM-uri lucrează în afara statului de proveniență, și numai 13% în afara UE.

Capital: Ce spun prognozele econo­mi­ce ale Comisiei Europene pentru anul viitor în ceea ce privește spațiul comunitar? Dar în ceea ce privește Ro­mâ­nia?
Antonio Tajani:  Este o întrebare dificilă. Viitorul este imprevizibil. Cred însă că România trebuie să se concentreze, mai ales anul viitor, asupra industriei auto. Am vizitat centrul Renault din Pipera, care este foarte important din punc­tul de vedere al inovării și cercetării. Acest sector este crucial nu numai pentru țara dumneavoastră, ci și pentru întregul bloc comunitar. În același timp, sectorul construcțiilor din România se află într-o situație mult mai bună decât în celelalte state membre. Comisia Europeană va prezenta, de altfel, strategia în domeniul construcțiilor până la sfârșitul acestui an. Este important și să lucrăm împreună pentru industria turistică. Am discutat cu ministrul turismului și dezvoltării regionale despre strategia acestui sector în România, în contextul strategiei europene. Aveți Dunărea, Carpații, Marea Neagră. Turismul este un sector important, o industrie. De aceea, cred că pentru România sectoarele-cheie, care ar susține creșterea economică, sunt turismul, industria au­to, sectorul construcțiilor, dar și industria chimică.

Capital: Câte din IMM-urile europene au falimentat din cauza crizei? Câte locuri de muncă s-au pierdut astfel?

Antonio Tajani: Es­te greu de spus, pentru că situația a fost diferită de la un stat membru la altul. În spațiul comunitar există 23 de milioane de IMM-uri. Dacă putem susține economia reală astfel încât fiecare întreprindere mică/mij­locie să angajeze câte un salariat, ar însemna 23 de milioane de noi locuri de muncă. În ceea ce mă privește, ținta mea este să reduc costurile birocrației, astfel încât în Uniunea Europeană o întreprindere mică/mijlocie să poată fi înființată în trei zile, cu zece euro.

Capital: Cât de important va fi satelitul Galileo pentru industria UE și pentru europeni?
Antonio Tajani:  Este crucial pentru industria noastră. Galileo este GPS-ul nostru. Va fi lansat pe 20 octombrie din Guiana Franceză, iar costul implementării acestui proiect european s-a ridicat la 19 miliarde de euro. Satelitul este important pentru sectorul transporturilor, agricultură, sănătate, schimbări climatice, industria aerospațială, siguranță etc. Anul viitor va fi lansat al doilea satelit, urmând ca din șase în șase luni să se lanseze cât un satelit. Fiecare va purta numele unui copil european. Primul va fi un nume bulgar, iar al doilea belgian. Motivul? Politica spațială nu este doar pentru cercetători, ci pentru toți cetățenii europeni. De rezultatele cercetărilor vom beneficia noi toți.
În spațiul comunitar există 23 de milioane de IMM-uri. Dacă putem susține economia reală astfel încât fiecare întreprindere mică sau mijlocie să angajeze câte un salariat, asta ar însemna 23 de milioane de noi locuri de muncă.

13%
dintre întreprinderile mici și mijlocii din UE își desfășoară activitatea în afara spațiului comunitar și 25% din IMM-uri în alte state membre decât cel de origine.