Astfel, gradul de acoperire al acestui tip de asigurare a crescut în aprilie de la 12,76% la 13,68%.

Cea mai mare pondere din totalul poliţelor încheiate o deţine Bucureşti (20,1%), urmat de regiunile Muntenia (19,8%), Transilvania (15,9%), Moldova (14,6%). Pe locurile urmâtoare în clasament figurează Oltenia (6,7%), Banat (6,6%), Dobrogea (5,9%), Crişana (4,2%), Bucovina (3,5%), Maramureş (2,8%).

Poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale – PAD – acoperă daunele produse construcţiilor cu destinaţia de locuință de oricare dintre cele trei riscuri de catastrofe naturale – inundaţii, cutremur, alunecări de teren, ca efect direct sau indirect al producerii acestora.

Poliţele de asigurare obligatorie a locuintelor costă 20 euro pentru locuinţele de tip A (la care suma maximă asigurată este de 20.000 euro) şi 10 euro pentru locuinţele de tip B (cu o suma maximă asigurată de 10.000 euro).

Locuinţele de tip A sunt cele din cărămidă, beton armat sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament şi/sau chimic. Locuinţele de tip B sunt din cărămidă nearsă sau orice alte materiale nesupuse unui tratament chimic şi/sau termic.