Complexul Energetic Craiova urmează să primească, împrumut, 300.000 tone cărbune şi 4.500 tone păcură, Complexul Energetic Turceni – 150.000 tone cărbune şi 2.000 tone păcură, CET Arad – 100.000 tone cărbune, CET Bacău – 250.000 tone cărbune, CET Govora – 250.000 tone cărbune şi 5.000 tone păcură, Electrocentrale Oradea – 30.000 tone cărbune şi 6.500 tone păcură şi Colterm Timişoara – 100.000 tone cărbune şi 3.000 tone păcură.

De asemenea, vor primi păcură, sub formă de împrumut, Termoelectrica -10.000 tone, Electrocentrale Bucureşti -50.000 tone, Electrocentrale Galaţi – 15.500 tone, Complexul Energetic Rovinari – 1.000 tone, CET Hidrocarburi Arad – 3.000 tone, Uzina Termoelectrică Giurgiu – 5.000 tone, CET Iaşi – 7.024 tone, Dalkia Termo Prahova – 14.000 tone şi Modern Calor Botoşani – 3.000 tone.

În cazul nerestituirii împrumutului, operatorii economici vor suporta, pentru primele 30 de zile, penalităţi de întârziere de 1% pe zi din valoarea produsului prevăzută în contractul de împrumut, după care Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va emite facturi pentru valoarea produselor calculate la preţurile pieţei, exigibilitatea taxei pe valoare adăugată luând naştere la încasarea parţială sau totală a facturii.

Până la dezdăunarea integrală a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, operatorii economici debitori vor suporta majorări de întârziere la plată, la nivelul celor prevăzute de lege pentru creanţele bugetare, precum şi dobânzi la nivelul pieţei, percepute pe toată perioada derulării împrumutului.

Restituirea cantităţilor de păcură ce vor fi împrumutate se va face ca produs cu conţinut de sulf sub 1%, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi.

Pentru cantităţile de combustibili ce vor fi împrumutate se vor percepe dobânzi practicate la nivelul pieţei. Dobânzile vor fi percepute la valoarea de piaţă a combustibililor la data încheierii contractului de împrumut şi sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată.

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va stabili dobânda la preţul pieţei pentru fiecare operator economic, pe baza ofertelor obţinute de către aceştia de la bănci comerciale pentru împrumuturi asemănătoare.

Scoaterea combustibililor din rezerva de stat a fost determinată de ocuparea capacităţii utile reale de stocare din centrale în proporţie de 70% la cărbune, respectiv 50% la păcură, de stocurile rezervă de stat, astfel încât capacităţile proprii utile reale ale centralelor devin insuficiente asigurării unei funcţionări în bune condiţii pe perioada de iarnă.

Un alt motiv este faptul că pornirea instalaţiilor de termoficare pentru asigurarea cu agent termic a populaţiei, precum şi creşterea consumului prognozat de energie electrică pe perioada iernii vor determina creşterea consumurilor medii zilnice şi lunare de cărbune şi păcură, afectând astfel procesul de aprovizionare cu combustibili.

SURSA: Agerpres