Mâine, 20 ianuarie 2021, va avea loc o ședință de Guvern, condusă de premierul Florin Cîțu. Pe agenda ședinței se numără mai multe proiecte de hotărâri și memorandumuri.

 Proiecte de hotărâri în ședința de Guvern

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, precum şi unele măsuri organizatorice privind procesul de vaccinare.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 23 septembrie 2020 şi la Paris la 16 octombrie 2020, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 297/ 2020 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020-2021, precum şi pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor / programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2020-2021.

Proiect pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Extindere şi modernizare Baza Sportivă nr. 1” de la Universitatea Politehnica din Timişoara.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii, actualizarea datelor de identificare, a valorii de inventar şi comasarea numerelor MFP 38533, 38535, 120944, 120945, 145446 la poziţia cu numărul MFP 38535, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeaşi carte funciară, precum şi înscrierea unor bunuri aflate în administrarea Centrului de Cercetări Biologice din Jibou, instituţie aflată în subordinea Ministerului Educaţiei, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării.

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unei părţi, în suprafaţă totală de 14.788 mp, dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiţii “Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile cu drumurile existente”, tronsonul 2.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri mobile, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea unor unităţi subordonate Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Ministerului Afacerilor Externe – Agenţia de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 9 lit. a) şi k) din Hotărârea de Guvern nr.844/2018 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”.

Memorandumuri

1. MEMORANDUM cu tema: Mecanismul pentru elaborarea poziţiei Guvernului României cu privire la Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.
2. MEMORANDUM cu tema: Notificare în vederea înlocuirii a doi membri supleanţi din partea Asociaţiei Oraşelor din România (AOR) în cadrul delegaţiei României la Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene pentru perioada rămasă din mandatul 2020- 2025.
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului GHEORGHE ŞTEFAN şi a domnului AUREL SIMION, secretari de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în calitate de reprezentanţi ai statului în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.N. “Casa Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA” S.A

Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei de Guvern a României.

Sursă foto: INQUAM Photos, George Călin