Cine va ieși la pensie în acest an? Aceasta este vârsta și stagiul de cotizare necesar

Totuși, trebuie menționat că vârsta de pensionare diferă în funcție de anul și luna nașterii. Totodată, vârsta standard de pensionare diferă de la femei la bărbați, potrivit anexei nr. 5 a Legii nr. 263/2010.

Așadar, aceasta este vârsta și stagiul de cotizare necesar în vederea pensionării, începând cu anul 2021. În cazul bărbaților, din anul 2015 vârsta standard de pensionare este de 65 de ani, stagiul complet de cotizare este de 35 de ani iar stagiul minim de cotizare 15 ani. Amintim că în calculul stagiului de cotizare se include și perioada efectuării studiilor superioare dacă acestea au fost efectuate la frecvență.

În cazul femeilor, poate fi observat următorul tabel:

Luna şi anul naşterii Luna şi anul pensionării Vârsta asiguratului la ieşirea la pensie(ani/luni) Stagiul complet de cotizare(ani/luni) Stagiul minim de cotizare(ani/luni)
Iulie 1959 Ianuarie 2021 61/6 31/6 15/0
August 1959 Februarie 2021 61/6 31/6 15/0
Septembrie 1959 Martie 2021 61/6 31/6 15/0
Octombrie 1959 Mai 2021 61/7 31/7 15/0
Noiembrie 1959 Iunie 2021 61/7 31/7 15/0
Decembrie 1959 Iulie 2021 61/7 31/7 15/0
Ianuarie 1960 Septembrie 2021 61/8 31/8 15/0
Februarie 1960 Octombrie 2021 61/8 31/8 15/0
Martie 1960 Noiembrie 2021 61/8 31/8 15/0
Aprilie 1960 Ianuarie 2022 61/9 31/9 15/0
Mai 1960 Februarie 2022 61/9 31/9 15/0
Iunie 1960 Martie 2022 61/9 31/9 15/0
Iulie 1960 Mai 2022 61/10 31/10 15/0
August 1960 Iunie 2022 61/10 31/10 15/0
Septembrie 1960 Iulie 2022 61/10 31/10 15/0
Octombrie 1960 Septembrie 2022 61/11 31/11 15/0
Noiembrie 1960 Octombrie 2022 61/11 31/11 15/0
Decembrie 1960 Noiembrie 2022 61/11 31/11 15/0

Casa de Pensii a dat vestea pentru milioane de pensionari în 2022

Luni, 3 ianuarie 2022, Casa Națională de Pensii Publice a emis o serie de indicatori utilizați în sistemul public de pensii pentru acest an. Astfel, oamenii pot afla care este valoarea punctului de pensie acum, cât este indemnizația socială pentru pensionari, plus alte informații utile.

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de: 6.095 lei – începând cu 1 ianuarie 2022, arată Casa Națională de Pensii Publice într-o informare. Cotele de contribuţii de asiguri sociale, sunt următoarele:

  • 25% – datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;
  • 4% – datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă;
  • 8% – datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă;
  • 21,25% datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor de la angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Mențiune: În cazul acestor persoane fizice, angajatorii nu datorează cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite şi speciale de muncă.

Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% și este inclusă în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, cu excepția persoanelor care desfășoară activități în sectorul construcții.

Mențiune: În situația participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, la determinarea punctajului realizat în sistemul public de pensii pentru lunile în care aceştia contribuie la aceste fonduri, se utilizează un indice de corecţie de 0,85000.