„Am completat informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibilă pe site-ul nostru, prin publicarea detaliilor referitoare la analizele şi statisticile realizate de către Vodafone România pentru a combate şi preveni pandemia COVID 19”, este SMS-ul pe care l-au primit abonaţii Vodafone din România.

Conform documentului care detaliază acest proces de furnizare a datelor, Vodafone România, la cererea expresă a autorităţilor naţionale şi europene poate oferi analize și statistici privind mobilitatea populației și alte aspecte relevante pentru realizarea obiectivelor:

  • impactul deplasării populației pentru anumite zone/ arii geografice (inclusiv din perspectiva creșterii/ scăderii populației infectate);
  • diferențele de răspândire în funcție de arealul geografic relevant;
  • potențiale tendințe de răspândire și evoluția cazurilor de îmbolnăvire la nivel național și european.

Analizele și statisticile se vor baza pe datele de trafic și datele de localizare. Datele de Trafic sunt acele date ce sunt prelucrate pentru furnizarea serviciului de telefonie sau internet (inclusiv pentru facturarea serviciului), cum ar fi ora și durata apelului sau numărul apelat. În ceea ce privește datele de localizare, acestea privesc locația stabilită pe baza informațiilor generate de rețeaua Vodafone de comunicații electronice și permit o localizare aproximativă. Compania menționează clar că nu va fi folosită o localizare precisă precum cea furnizată de GPS.