Este important să ne asigurăm că au fost analizate cu atenţie toate posibilele efecte ale unei reduceri drastice şi bruste a comisioanelor interbancare printr-un cadru de reglementare adecvat, pentru  a evita un impact negativ asupra investiţiilor în noile tehnologii de plată şi pentru a nu descuraja  utilizarea cardurilor de către consumatori.

Comisioanele interbancare joacă un rol esenţial în echilibrarea sistemului de plată pentru toate părţile implicate – deţinători de carduri, comercianţi, bănci emitente şi acceptatoare – şi în stimularea folosirii plăţilor electronice. Fiecare piaţă este unică şi flexibilitatea în stabilirea nivelurilor comisioanelor interbancare în Europa ar trebui să permită încurajarea opţiunii de plată potrivite pentru fiecare piaţă în parte, în special pe pieţele unde nivelul de dezvoltare a plăţilor electronice este într-un stadiu incipient.

România are în prezent cel mai scăzut nivel de penetrare a cardurilor din Europa (7% din totalul cheltuielilor de consum ale populaţiei, faţă de media europeană de 30%) şi se situează pe unul dintre primele locuri în ceea ce priveşte nivelul economiei subterane (28% din PIB). Cu toate acestea, se înregistrează o creştere puternică a utilizării plăţilor electronice şi este evident faptul că românii sunt foarte deschişi să accepte inovaţia în domeniul plăţilor, beneficiind astfel de confort şi securitate sporite.  

Prin noile măsuri de limitare a plăţilor în numerar, Guvernul României demonstrează că înţelege importanţa plăţilor electronice pentru societatea românească. Aşa cum am arătat în rapoartele noastre recente, există o legătură strânsă între nivelul economiei subterane şi numărul plăţilor electronice efectuate.  

Pentru a crea un cadru favorabil utilizării extinse a plăţilor electronice, este esential ca toţi jucatorii din industria plăţilor să poată opera şi să concureze în condiţii egale. Acest lucru este vital pentru a asigura continuarea investiţiilor şi a inovaţiei, care vor oferi diversitatea opţiunilor, confortul şi securitatea pe care consumatorii şi comercianţii le aşteaptă şi le pretind în mod justificat.