” În contextul mediului economic tot mai complex, al creşterii gradului de intermediere financiară la nivel internaţional şi al deciziilor pe care trebuie să le ia cetăţenii cu privire la administrarea veniturilor şi cheltuielilor, educaţia financiară a devenit o prioritate. Instituţiile şi autorităţile de supraveghere financiară, cât şi societăţile care activează în pieţele financiare au demarat în ultima perioada activităţi şi programe coerente şi integrate pe termen lung, care să conducă la creşterea nivelului de educaţie şi incluziune financiară.”, a declarat Cobnstantinescu, pentru Agerpres. 

Vicepreședintele ASF amintește că ASF a dezvoltat deja mai multe programe în zona de educație financiară. 
” În ultimii ani, ASF împreună cu inspectoratele şcolare din mai multe judeţe şi cu universităţi au organizat activităţi de educaţie financiară în şcoli, licee şi universităţi de care au beneficiat aproximativ 39.000 de elevi, şi 20.000 de studenţi din diferite oraşe ale ţării. Apreciem că domeniul educaţiei financiare necesită un plan cu acţiuni diferite pe termen lung, care să includă campanii de informare, cursuri, având drept ţintă anumite segmente ale populaţiei adulte, astfel încât să conducă la îmbunătăţirea cunoştinţelor şi competenţelor financiare. „,  a mai spus Constantinescu. 

Lipsesc noțiuni elementare. Produsele financiare au devenit indispensabile

Potrivit lui Constantinescu, parte dintre români nu înțeleg nici măcar noțiuni de bază din lumea financiară. 
„Deficitul de educaţie financiară se reflectă prin necunoaşterea unor noţiuni simple, precum dobânda compusă, sau riscurile care sunt acoperite de o „asigurare de casă”. Multe sectoare economice sunt afectate într-o măsură mai mare sau mai mică de lipsa cunoştinţelor cu privire la caracteristicile şi riscul instrumentele financiare.”, declară el. Cu toate acestea, produsele financiare și nu doar cele bancare au o importanță deosebită pentru oameni, în ziua de astăzi. 

Constantinescu explică și de ce . 

 

”  …când vorbim de asigurări, ne referim la protecţie financiară prin transferul unor riscuri de la asigurat la asigurator, riscuri care odată materializate, conduc la diminuarea confortului financiar, care ne asigură o existenţă civilizată… de exemplu, consider că asigurarea imobilului folosit ca locuinţă şi a bunurilor din casă este absolut necesară astfel încât, în eventualitatea materializării unui eveniment nedorit de distrugere totală sau parţială a acestora, proprietarii să poate să îşi asigure aceleaşi condiţii de viaţă, fără grija îndatorării în scopul de refacere, sau înlocuire a bunurilor distruse…Asigurarea de viaţă oferă o protecţie financiară, respectiv o sumă de bani, membrilor familiei, care sunt beneficiarii asigurării, în cazul în care asiguratul decedează, sau o indemnizaţie, o sumă de bani, asiguratului în caz de boala sau invaliditate permanentă. Asigurările de viaţă sunt foarte variate, putând include riscuri în funcţie de opţiunea clienţilor şi pot reprezenta totodată o formă de economisire, în cazul în care asigurarea are şi o componentă de economisire. Utilitatea unei astfel de asigurări este evidentă, în condiţiile în care are rolul de a acoperi pierderile financiare survenite ca efect al evenimentelor menţionate şi a de a echilibra bugetul unei familii.”, conchide vicepreședintele ASF.