Preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a anunţat cele trei elemente ale noului pachet – două regulamente pentru întărirea supravegherii bugetare şi a celei economice în zona euro, un ”green paper” privind obligaţiunile de stabilitate comune în zona euro şi studiul privind creşterea economică în anul 2012.
”Pentru a relua creşterea economică, statele membre trebuie să îşi asume responsabilităţile atunci când este vorba de aplicarea angajamentelor referitoare la reformele structurale, dar şi să procedeze la o integrare mai profundă pentru zona euro. Obiectivele acestui pact – creşterea economică, stabilitatea financiară şi disciplina bugetară – sunt interconectate. Avem nevoie de toate cele trei dacă vrem să depăşim actuala situaţie de urgenţă pentru a ne îndrepta către o Europă în care solidaritatea este echilibrată de responsabilitate consolidată”, a declarat Barroso.
Cele două regulamente de consolidare a supravegherii – bugetare şi economice – în zona euro se bazează pe cele șase măsuri legislative – ”Six Pack” – care vor intra în vigoare la jumătatea lunii decembrie.
Dată fiind interdependenţa sporită a economiilor ţărilor din zona euro, executivul UE propune întărirea atât a coordonării, cât şi a supravegherii proceselor bugetare pentru toate ţările din zona euro şi în special pentru cele cu deficit excesiv, care se confruntă sau sunt expuse unor riscuri grave de instabilitate financiară ori care fac obiectul unor programe de asistenţă financiară (precum Grecia, Portugalia şi Irlanda).
Regulamentul propus pentru o mai bună supraveghere a politicilor bugetare în statele membre din zona euro cere ca ţările respective să-şi prezinte proiectele de bugete naţionale în acelaşi timp în fiecare an şi să ofere Comisiei dreptul de a le evalua şi, dacă este nevoie, să emită o opinie.
Comisia Europeană va putea cere ca respectivele proiecte de bugete naţionale să fie revizuite dacă va considera că ele încalcă grav obligaţiile incluse în Pactul de Creştere şi Stabilitate. Tot acest proces va fi realizat public, pentru a asigura deplina transparenţă.
Regulamentul mai propune o monitorizare mai atentă a ţărilor din zona euro care fac obiectul procedurii de deficit excesiv, pe întreaga perioadă a unui ciclu bugetar. În plus, statele membre ale zonei euro vor trebuie să aibă funcţionale consilii fiscale independente şi să îşi bazeze bugetele pe prognoze independente.
Cel de-al doilea regulament, privitor la consolidarea supravegherii economico-fiscale asupra ţărilor din zona euro cu instabilitate financiară gravă, va garanta că supravegherea statelor membre respective ce fac obiectul programelor de asistenţă financiară este una solidă, urmează proceduri clare şi respectă legislaţia UE.
Comisia Europeană va putea să decidă dacă un stat membru, care întâmpină dificultăţi cu privire la stabilitatea sa financiară, va trebui să facă obiectul unei supravegheri consolidate. La rândul său, Consiliul UE va putea face unor astfel de state membre recomandarea de a solicita asistenţă financiară.