Bugetul alocat acestui program de interes național este de 9 milioane lei, iar perioada de derulare a programului nu depășește data de 30 noiembrie 2016. Fondurile se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice cu această destinație.

Conform actului normativ aprobat de Guvern, suma maximă care poate fi solicitată este de 50% din standardul minim de cost stabilit la nivel național pentru căminele pentru persoane vârstnice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 978/2015, în funcție de capacitatea căminului, din care:

  • minim 30% pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile personalului de specialitate angajat al căminului sau cu care acesta a încheiat contract de prestări de servicii pentru activitățile de evaluare/elaborare/implementare a planului de intervenție/îngrijire și asistență/management de caz;
  • restul, până la maxim 50%, pentru acoperirea altor cheltuieli curente de funcționare.

Acordarea de finanțare se realizează în baza cererilor de finanțare întocmite de serviciile publice de asistență socială în subordinea/coordonarea cărora funcționează căminele pentru persoane vârstnice.

Metodologia de evaluare, selectare și de finanțare a cererilor de finanțare se aprobă prin ordin al ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Încheierea contractelor de finanțare, monitorizarea implementării și controlul fondurilor alocate în cadrul acestui program se va face de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a Municipiului București.

Activitățile eligibile pentru acest program sunt cele care vizează revizuirea planurilor de intervenție/planurilor individualizate de asistență și îngrijire și implementarea măsurilor aferente și cele care vizează implementarea metodei managementului de caz pentru persoanele rezidente în cămin, precum și pentru persoanele aflate pe lista de așteptare.