Proiectul ar urma să aibă o valoare totală de 487,8 de milioane de lei (inclusiv TVA). Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului se vor asigura din alocaţii bugetare sau alte fonduri legal constituite cu această destinaţie. 

Din expunerea de motive reiese că Municipalitatea intenţionează să depună o cerere de finanţare pentru proiectul „Achiziţionare mijloace de transport mai puţin poluante necesare îmbunătăţirii transportului public de călători în municipiul Bucureşti”, în vederea obţinerii de asistenţă financiară nerambursabilă. La depunerea cererii de finanţare este necesară hotărârea CGMB din care rezultă asigurarea surselor financiare necesare susţinerii contribuţiei proprii şi a cheltuielilor neeligibile. 

CGMB a aprobat şi alte două proiecte care vizează modernizarea şi dotarea liniilor de tramvai 1 şi 10, pentru finanţarea acestora în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Ambele proiecte urmăresc achiziţia a câte 12 tramvaie noi din gama de 36 metri şi presupun fiecare o investiţie de 120,8 de milioane de lei, contribuţia proprie a Primăriei fiind de 1,8 de milioane de lei pentru fiecare proiect. Agerpres