Potrivit ANCOM, organizarea procedurii de selecţie pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil în benzile de frecvenţe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400-3600 MHz (5G) pentru furnizarea de reţele publice şi servicii de comunicaţii electronice de bandă largă este programată în ultimul trimestru al anului.

Pentru a determina interesul pieţei naţionale de comunicaţii electronice cu privire la achiziţionarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor pentru furnizarea reţelelor publice de tip MFCN în benzi milimetrice, ANCOM va organiza o consultare a pieţei.

De asemenea, autoritatea are în vedere actualizarea interfeţelor radio RO-IR din Decizia nr. 311/2016 privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere.

Ce se întâmplă cu roamingul?

În 2020, ANCOM mai are în plan derularea unei campanii de evaluare a situaţiilor de roaming involuntar în zonele de graniţă pentru a identifica localităţile cu risc de roaming pentru fiecare operator de telefonie mobilă.

Planul de acţiuni al instituţiei prevede, totodată, elaborarea unui proiect de act normativ pentru transpunerea în dreptul naţional a Directivei privind instituirea Codului European al Comunicaţiilor Electronice în vederea înaintării acestuia spre adoptare în primul trimestru al acestui an.

În ceea ce priveşte infrastructura de telecomunicaţii, ANCOM va stabili tarife orientative de acces la stâlpii operatorilor de reţea şi va aproba condiţiile de acces la infrastructura fizică dezvoltată de autorităţile publice locale. Pe partea de normative tehnice, prevăzute de Legea infrastructurii în sarcina ANCOM, a ministerului de resort şi a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei Publice, se va elabora şi transmite instituţiilor partenere o propunere tehnică, cu consultarea actorilor pieţei de comunicaţii.

Un nou proiect

În ceea ce privește capitolul reglementărilor privind serviciile de comunicaţii electronice, ANCOM îşi propune să revizuiască piaţa de gros a serviciilor de acces la elemente de infrastructură şi piaţa serviciilor de acces în bandă largă.

„Un alt proiect care urmează a fi realizat priveşte revizuirea regimului de autorizare generală privind furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice şi modificarea deciziei ANCOM nr. 333/2013 privind colectarea de date statistice în domeniul comunicaţiilor electronice”, se menţionează Planul de acţiuni al arbitrului telecom.

Pe segmentul serviciului universal în domeniul serviciilor poştale, ANCOM are în plan implementarea măsurilor de reglementare necesare în vederea stabilirii unor plafoane tarifare şi a unor formule de control al modificării tarifelor practicate de furnizorul de serviciu universal. Totodată, va fi actualizat Contractul-cadru şi Regulile aplicabile serviciilor poştale care intră în sfera serviciului universal.

Astfel, în vederea definirii ariei geografice acoperite de serviciile poştale pentru care a fost desemnat furnizorul de serviciu universal, Autoritate va actualiza în 2020 lista cu localităţile aflate în condiţii geografice excepţionale.

De asemenea, ANCOM va actualiza, în 2020, regimul de autorizare generală privind furnizarea serviciilor poştale şi decizia privind colectarea de date statistice poştale pentru a transpune la nivelul legislaţiei secundare prevederile OG nr.27/2019.