Motivul acestei diminuări constă în faptul că suprafața totală pentru care agricultorii au depus cereri în acest an este mai mare decât suprafața avută în vedere initial, la stabilirea sprijinului direct pe suprafața cultivată. ”În anul 2004, când s-a stabilit cuantumul acestui sprijin financiar, suprafața totală luată în calcul împreună cu reprezentanții Uniunii Europene a fost de șapte milioane de hectare, dar, în 2012, suprafața pentru se acordă suvențiile este de 9,7 milioane de hectare și, ca urmare, am fost nevoiți să facem această corecție”- a declarat Daniel Constantin. Nu va suferi modificări cuantumul subvenției pentru sfecla de zhăr și orez care va fi cea anunțată, și anume, de 284,46, euro/ha, respectiv, 300 de euro/ha

Pentru zootehnie, subvențiile rămân neschimbate

De asemenea, pentru crescătorii de animale, subvențiile care vor fi acordate rămân cele anunțate: 40,8 lei pe cap de ovină/caprină și 500 de lei pe cap de bovină. Suma totală necesară aplicării celor trei scheme de plăţi directe este de 1.052.061,36 mii euro (4.774.570,07 mii lei), sprijinul financiar fiind alocat de la bugetul de stat, prin sumele alocate temporar Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de către Ministerul Finanţelor Publice, din vărsămintele obţinute din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

Suma totală, defalcată pe cele trei scheme de plăţi directe amintite, este următoarea: 1.042.999,52 mii euro ( 4.733.444,71mii lei), pentru aplicarea schemei de plată unică pe suprafaţă (SAPS), 6.061,84 mii euro ( 27.510,46 mii lei), pentru aplicarea schemei de plată separate pentru zahăr, 3.000,00 mii euro (13.614,90 mii lei) pentru aplicarea schemei de plată pentru orez din zonele defavorizate, altele decât zona montană, în conformitate cu articolul 68 alineatul(1) din Regulamentul(CE) nr.73/2009.