Potrivit notei de fundamentare a proiectului de Ordonanţă de Urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se majorează cu suma de 1,827 miliarde de lei.

Totodată, potrivit sursei citate, în proiectul de act normativ se are în vedere majorarea veniturilor curente ale sistemului public de pensii cu suma de 337,569 milioane de lei, datorată, în principal, veniturilor suplimentare estimate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală referitoare la sumele ce vor fi încasate în luna decembrie, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020. Conform estimărilor Agenţiei, veniturile suplimentare estimate vor fi virate de agenţii economici în luna decembrie, suma reprezentând obligaţiile bugetare datorate după declararea stării de urgenţă.

În același timp, se are în vedere menţinerea sumei repartizate prin mecanismul de tip swap, aprobată iniţial prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020, în scopul achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale la data de 30.06.2020, raportate potrivit legii.

Majorarea subvenției va crește și ea

Pe lângă cele menționate anterior, sursa citată precizează că se urmăreşte majorarea subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 1,490 miliarde de lei; majorarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii cu suma de 1,827 miliarde de lei datorată execuţiei bugetare pe primele 9 luni ale anului şi a majorării punctului de pensie începând cu luna septembrie 2020, astfel: titlul „Bunuri şi servicii” cu suma de 2 milioane de lei, sumă necesară pentru asigurarea plăţii comisionului poştal pentru transmiterea drepturilor de pensie la domiciliul beneficiarilor, titlul „Asistenţă socială” cu suma de 1,825 miliarde de lei pentru asigurarea fondurilor necesare plăţii integrale în luna decembrie a drepturilor de pensii – creşterea cheltuielilor cu pensiile din sistemul public de pensii s-a datorat şi creşterii numărului de pensionari de la 4,672 milioane persoane în luna ianuarie a.c. la 4,675 milioane de persoane în luna septembrie a.c.; titlul „Alte cheltuieli” cu suma de 123.000 lei, titlu de cheltuieli de unde se asigură sumele necesare plăţii contribuţiilor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.

Totodată, se menţionează diminuarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale cu suma de 8,413 milioane lei din care: cu 8,274 milioane de lei la titlul „Asistenţă socială” şi cu 139.000 lei la titlul „Alte cheltuieli”. Excedentul sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale se majorează cu 8,413 milioane de lei.

La bugetul asigurărilor pentru şomaj prin proiectul de act normativ se propune majorarea veniturilor Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale cu suma de 200 de milioane de lei.

„Prin prezentul proiect de act normativ se are în vedere programarea bugetară pe partea de venituri a sumelor necesare restituirii, din bugetul de stat, a plăţilor efectuate de Fondul de garantare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. Precizăm că, până la finele anului 2020 sumele plătite vor fi restituite Fondului din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, potrivit unei proceduri stabilite prin hotărâre a Guvernului”, se spune în document.

Proiectul propune diminuarea veniturilor sistemului asigurărilor pentru şomaj cu 100 de milioane de lei, ca urmare a diminuării sumelor primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate din cadrul financiar 2014 – 2020; diminuarea cheltuielilor sistemului asigurărilor pentru şomaj, per sold, cu 100 de milioane de lei, urmare a execuţiei bugetare pe primele 9 luni ale anului, după cum urmează: majorarea cu suma de 1 milion de lei la titlul „Dobânzi” pentru plata dobânzilor datorate statului pe lunile noiembrie şi decembrie a.c., majorarea cu suma de 500.000 lei la titlul „Subvenţii” pentru asigurarea plăţii până la finele anului a ucenicilor încadraţi în muncă; diminuarea cu suma de 1,5 milioane de lei la titlul „Bunuri şi servicii”; diminuarea cu suma de 100 de milioane de lei la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”.

Excedentul Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale se majorează cu 200 de milioane de lei.

Sursă foto: INQUAM Photos, Octav Ganea