Antibiotice a obţinut un profit net de 18,042 milioane de lei în primele nouă luni din acest an, în scădere faţă de cele 21,561 milioane de lei consemnate în aceeaşi parte a anului trecut, potrivit unui raport al companiei remis Bursei de Valori Bucureşti.

„În contextul anului 2020, sub influenta pandemiei cu virusul SARS-Cov 2, societatea s-a adaptat şi a găsit soluţii pentru realizarea indicatorilor de performanţă, astfel încât la data de 30 septembrie 2020 s-au înregistrat venituri totale în valoare de 258,08 milioane lei, cheltuieli totale în valoare de 239,43 milioane lei, rezultând un profit brut de 18,65 milioane lei, la nivelul celui rectificat în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli”, se spune în raport.

Veniturile din vânzări

Compania menţionează că veniturile din vânzări sunt în valoare de 203,44 milioane lei, din care 53,6% respectiv 109,04 milioane lei reprezintă venituri realizate din vânzări pe piaţa externă.

Cheltuielile cu materiile prime şi materialele consumabile sunt în valoare de 85,41 milioane lei, cu 9,3% mai mică decât valoarea planificată, fiind corelate cu structura de producţie, care a fost adaptată pentru a răspunde necesităţilor sistemului medical.

Astfel, s-a reluat producţia de Paracetamol şi Novocalmin şi s-au introdus în fabricaţie produsele biocide pentru suprafeţe.

Necesitatea protejării sănătăţii angajaţilor în contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV 2 a condus la adoptarea de măsuri speciale în vederea minimizării riscului de contaminare virală: asigurarea de materiale sanitare, nu numai angajaţilor care lucrează în procesul de producţie, ci tuturor angajaţilor, ceea ce a implicat cheltuieli cu materiale consumabile suplimentare.

Cheltuielile cu amortizarea

Conform raportului, cheltuielile cu personalul sunt la nivelul valorii planificate, ca urmare a continuării proiectului iniţiat în anul 2019 de implementare a unui sistem modern de ierarhizare şi salarizare, cu scopul alinierii pachetului salarial la nivelul de performanţă al fiecărui angajat, în vederea asigurării forţei de muncă bine pregătită în activităţile unde profesiile sunt rare.

Cheltuielile cu amortizarea şi deprecierea au crescut cu 4%, ca urmare a preocupării permanente de a achiziţiona echipamente tehnologice noi.

Alte cheltuieli de exploatare sunt în valoare de 76,33 milioane lei, cu 6% mai mari în comparaţie cu valoarea planificată.

Alte cheltuieli de exploatare

În categoria altor cheltuieli de exploatare o pondere semnificativa o au cheltuielile cu energia şi apa, a căror valoare este mai mică cu 4,6%, ca urmare a reducerii tarifului la apă şi gaz metan.

Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal sunt mai mari cu 3%, întrucât, în contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV 2 pentru asigurarea distanţării sociale în mijloacele de transport care asigura transportul angajaţilor la şi de la locul de muncă s-au introdus rute suplimentare.

Ponderea cea mai mare, respectiv 28,7% este deţinută de cheltuiala cu taxa claw-back.

Profitul din exploatare realizat la data de 30 septembrie 2020 este în valoare de 22,86 milioane lei.