Veniturile şi cheltuielile totale bugetate în 2015 pentru Fondul de Mediu şi Administraţia Fondului pentru Mediu sunt egale şi se ridică la 1,104 miliarde de lei, potrivit notei de fundamentare la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Conform documentului, lansat în dezbatere publică, veniturile din timbrul de mediu pentru autovehicule sunt estimate la 705 milioane de lei, iar la subcapitolul "alte impozite şi taxe fiscale' sunt prevăzute valori ale veniturilor din taxe şi contribuţii în sumă de 300 de milioane de lei. Din acestea, taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu, se ridică la 14 milioane de lei.

Din ecotaxa de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere, se estimează că se va obţine anul acesta venituri de 19 milioane de lei.

Veniturile din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră rămase neutilizate din rezerva pentru proiectele de tip implementare în comun pentru România din perioada 2008 – 2012 sunt preconizare a însuma 55 de milioane de lei.

În ceea ce priveşte cheltuielile, valoarea totală a cheltuielilor curente este de 1,098 miliarde de lei, din care cheltuieli de personal în valoare de 21,51 milioane de lei, la un număr de posturi ocupate de 225, iar cheltuieli cu bunuri şi servicii de 20,41 milioane de lei.

Pentru deplasările în străinătate ale personalului Administraţiei Fondului pentru Mediu la târguri şi expoziţii interne şi internaţionale, precum şi prezenţa acestuia la seminarii şi întâlniri internaţionale, în proiectul de BVC s-a consemnat suma de 300.000 de lei, iar suma de 50.000 de lei a fost propusă pentru organizarea de către Administraţia Fondului pentru Mediu a unor evenimente pe plan intern şi internaţional, cu respectarea condiţiilor restrictive impuse prin actele normative în vigoare, conform notei de fundamentare.

"Pentru angajarea şi finanţarea proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului pe anul 2015 a fost estimată o valoare a creditelor de angajament şi a creditelor bugetare în cuantum de 1.017.450 mii lei, pe categorii de proiecte şi programe", se mai specifică în documentul citat.

De exemplu, pentru Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţile din mediul urban, proiectul prevede 30 de milioane de lei din credite de angajament şi 100 de milioane de lei din credite bugetare, Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional are alocaţi 200 de milioane de lei din credite de angajament şi 200,022 milioane de lei din credite bugetare, iar Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti 50,015 milioane de lei din creditele de angajament şi 25 de milioane de lei din cele bugetare.

De asemenea, pentru efectuarea de lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice extreme, AFM are prinse în bugetul pe 2015 credite de angajament de 100 de milioane de lei şi credite bugetare de 20 de milioane de lei, iar pentru instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, sunt prevăzute credite de angajament în valoare de 50 de milioane de lei şi credite bugetare de 100 de milioane de lei.

Pentru managementul integrat al zonei costiere, sunt prevăzute în 2015 credite de angajament de 50 de milioane de lei şi credite bugetare de 10 milioane de lei.

SURSA: Agerpres