„Avem convingerea că consecințele acestor măsuri coercitive unilaterale constituie crime împotriva umanității; în acest caz, împotriva populației civile din Venezuela “, a declarat diplomatul venezuelean într-o conferință de presă de la Haga, Olanda, după ce a trimis cazul la instanța internațională.

Aceste măsuri, a reiterat, simbolizează o nouă modalitate de utilizare a forței în încălcarea flagrantă a Cartei Națiunilor Unite și a celor mai elementare principii ale dreptului internațional.

„Sunt arme de distrugere în masă și numai cu multilateralismul activat pe deplin, şi în ofensivă împotriva ilegalității, le putem opri; și nu numai Republica Bolivariană Venezuela și rezistența sa, ci și sistemul multilateral, Statele trebuie să oprească coordonat barbarismul și să impună singurul imperiu care trebuie să existe, care este statul de drept ”, a subliniat el.

În baza acestor argumente, Ministrul de Externe venezuelean a cerut relevanță și oportunitate în tratarea acestei sesizări la Curtea Penală Internațională.

„Cu cât acțiunea întârzie mai mult, cu atât este generată mai multă suferință, cu atât mai multe persoane sunt afectate. Este o lucrare colectivă urgentă ”, care ar putea genera jurisprudență, a adăugat el după ce a expus consecințele severe ale acestor măsuri asupra poporului venezuelean în toate domeniile.

Ministrul venezuelen de Externe a reiterat că măsurile coercitive unilaterale impuse de Statele Unite asupra Venezuelei vizează crearea condițiilor care să conducă la o schimbare a guvernului cu forța în țara Latin Americană.

Statutul Romei

Afirmațiile din Venezuela au fost prezentate în conformitate cu articolul 14 din statutul tribunalului internațional, care prevede: „Orice Stat Parte poate sesiza Procurorului o situație în care se pare că una sau mai multe infracțiuni comise de Curte au fost comise și solicită Procurorului să investigheze situația pentru a stabili dacă una sau mai multe persoane ar trebui să fie acuzate de comiterea unor astfel de infracțiuni.”

În măsura posibilităţilor, de asemenea acest articol dispune că, în sesizare vor fi specificate circumstanțele relevante și documentația justificativă furnizată de Statul reclamant.

Venezuela a fost supusă unei serii de măsuri coercitive unilaterale dictate în principal de guvernul Statelor Unite, cu încălcarea clară a dreptului internațional care protejează Statele împotriva intervențiilor străine în afacerile lor interne.

Deciziile ilegale, luate sub eufemismul „sancțiunilor”, au provocat o uriașă calamitate pentru populația civilă din Venezuela. De asemenea, au subminat o serie de drepturi ale omului, inclusiv dreptul la viață, alimente, îngrijiri medicale și educație, provocând, la rândul lor, o migrație atipică a venezuelenilor în străinătate.

Principalul for de consultare politică globală, Organizația Națiunilor Unite (ONU), a condamnat în diferitele sale organe aplicarea unor astfel de măsuri, care ar trebui autorizate doar de Consiliul de Securitate.

Adunarea generală a ONU a declarat că „măsurile unilaterale și legislația coercitivă sunt contrare dreptului internațional, dreptului umanitar internațional, Cartei Națiunilor Unite și normelor și principiilor care reglementează relațiile pașnice dintre State”.

Și Consiliul pentru Drepturile Omului, la cea de-a 42-a sesiune din septembrie 2019, a adoptat o rezoluție recunoscând că „măsurile coercitive unilaterale agravează în continuare efectele crizei economice și, prin urmare, situație umanitară”.

În mod similar, în rezoluția menționată anterior, Consiliul pentru Drepturile Omului și-a exprimat „îngrijorarea cu privire la impunerea de măsuri coercitive unilaterale extraterritoriale asupra Republicii Bolivariene Venezuela, care a agravat și mai mult efectele crizei economice și, prin urmare, situația umanitară a poporului venezuelean”.

Republica Bolivariana Venezuela este un stat parte la Statutului de la Roma, semnat la 14 octombrie 1998 și ratificat la 7 iunie 2000. În consecință, Statutul este în vigoare cu privire la Venezuela de la intrarea în vigoare a tratatului pe 1 iulie 2002.