În prezent, preţurile de vânzare cu amănuntul pentru ţigarete se declară la autoritatea fiscală centrală cu minimum două zile înainte de data practicării acestor preţuri fără a fi precizat un termen maxim, precizează un comunicat al Executivului. 

De asemenea, cu minimum 24 de ore înainte de data efectivă a intrării în vigoare, lista cuprinzând preţurile de vânzare cu amănuntul, cu numărul de înregistrare atribuit de autoritatea fiscală centrală, se publică în două cotidiene de mare tiraj. 

Un alt element de noutate adus de actul normativ vizează asigurarea unui tratament fiscal nediscriminatoriu aplicabil veniturilor obţinute din activităţi desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii. În acest scop, Hotărârea de Guvern elimină excepţia de la reconsiderare ca activitate dependentă, a activităţilor care generează venituri din profesii libere, precum şi a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe definite potrivit prevederilor Legii nr. 8/ 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare. 

În ceea ce priveşte titlul 'contribuţii sociale obligatorii', actul normativ aduce clarificări asupra modului de stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul  persoanelor care nu se mai încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, prevăzute la art. 29620 din Codul fiscal. 

Completări sunt aduse şi în ceea ce priveşte aplicarea impozitului pe construcţii, în sensul că se diminuează baza acestui impozit cu valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la construcţii închiriate, luate în administrare sau în folosinţă, precum şi cu valoarea clădirilor din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice care, potrivit legii, nu beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădiri. 

AGERPRES