În primele nouă luni din 2015, comparativ cu perioada similară a anului trecut, valoarea investiţiilor nete realizate în economia naţională a urcat cu 4,5%, creştere înregistrată la următoarele elemente de structură: lucrări de construcţii noi, cu 7,6%, şi utilaje (inclusiv mijloace de transport), cu 3,5%. La alte cheltuieli s-a înregistrat o scădere cu 3,8%.

Comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2014, în primele nouă luni din 2015 se constată o creştere a ponderii investiţiilor nete în lucrări de construcţii noi, cu 0,6 puncte procentuale. Ponderea investiţiilor nete în utilaje – inclusiv mijloace de transport – a scăzut cu 0,4 puncte procentuale şi în alte cheltuieli cu 0,2 puncte procentuale.

Conform datelor INS, în trimestrul III 2015, investiţiile nete realizate în economia naţională, au însumat 17,778 miliarde de lei, fiind în creştere cu 1,7%, comparativ cu trimestrul III 2014. Creşterea înregistrată a vizat următoarele elemente de structură: lucrări de construcţii noi – 5,3%, şi utilaje – inclusiv mijloace de transport – 0,5%. La alte cheltuieli s-a înregistrat o scădere cu 7,9%.

Datele INS mai arată că, în trimestrul III 2015, comparativ cu trimestrul III 2014, se constată o creştere a ponderii investiţiilor nete în lucrări de construcţii noi cu 0,5 puncte procentuale. Ponderea investiţiilor nete în alte cheltuieli a scăzut cu 0,4 puncte procentuale şi în utilaje – inclusiv mijloace de transport – cu 0,1 puncte procentuale. AGERPRES