Cei patru membri asociaţi excluşi sunt:

  • Camera de Comerţ Bilaterală România – China
  • Camera de Comerţ Bilaterală România – Irlanda
  • Camera de Comerţ Bilaterală România – Iran
  • Uniunea Naţională a Patronatului Român.

“Menţionăm că motivul excluderii acestora este neachitarea cotizaţiei de membru stabilită în Adunarea Generală a CCIR, în conformitate cu prevederile art.14, alin. 1, lit. e),  coroborat cu art. 14, alin. 2, din Statutul CCIR”, se arată în sursa citată.

Camera de Comerţ şi Industrie a României este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, autonomă, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care sprijină, reprezintă şi apără interesele generale ale comunităţii de afaceri din România, urmărind promovarea şi dezvoltarea industriei, comerţului, serviciilor şi agriculturii, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă.