Potrivit comunicatului Executivului comunitar, măsurile anunţate vor consolida uniunea vamală ca piatră de temelie a pieţei unice. Ele confirmă, de asemenea, rolul ei major în protejarea veniturilor UE şi a securităţii, sănătăţii şi prosperităţii cetăţenilor şi întreprinderilor din UE.

Ce spune președintele CE

În directivele sale politice, preşedintele Ursula von der Leyen a anunţat că uniunea vamală trebuie să fie eficientizată, în special prin asigurarea unei abordări europene integrate a gestionării riscurilor vamale, care să sprijine efectuarea unor controale eficace de către statele membre ale UE. Planul de acţiune prezentat luni vizează tocmai îndeplinirea acestui deziderat.

Planul de acţiune anunţat include o serie de acţiuni în domenii precum gestionarea riscurilor, gestionarea comerţului electronic, promovarea respectării legislaţiei şi acţionarea ca o entitate unică a autorităţilor vamale.

Gestionarea riscurilor

În privinţa gestionării riscurilor, planul de acţiune se axează în particular pe asigurarea unei mai mari disponibilităţi şi utilizări a datelor şi a analizării acestora, în scopuri vamale.

El stipulează realizarea unei supravegheri inteligente, bazată pe riscuri, a lanţurilor de aprovizionare şi instituirea unui nou centru de analiză în Comisia pentru colectarea, analizarea şi schimbul de date vamale care să constituie baza unor decizii de importanţă majoră, pentru a ajuta autorităţile vamale să identifice punctele slabe la frontierele externe ale UE şi să gestioneze crizele viitoare.

Gestionarea comerțului electronic

În ceea ce priveşte gestionarea comerţului electronic şi abordarea noilor provocări din domeniul comerţului electronic, obligaţiile privind prestatorii de servicii de plată şi platformele de vânzări online vor fi mai stricte pentru a contribui la combaterea fraudelor în domeniul taxelor vamale şi a fraudelor fiscale în cadrul comerţului electronic.

În cazul promovării respectării legislaţiei, viitoarea iniţiativă intitulată „Ghişeul unic” va permite întreprinderilor legitime să finalizeze formalităţile lor vamale în cadrul unui singur portal. Ea va permite o colaborare mai intensă în ceea ce priveşte prelucrarea, partajarea şi schimbul de informaţii şi o mai bună evaluare a riscurilor pentru autorităţile vamale.

Autorităţile vamale acţionează ca o entitate unică: planul de acţiune detaliază dotarea pe scară largă cu echipamente vamale moderne şi fiabile finanţate din următorul buget al UE. Un nou grup de reflecţie format din statele membre şi din reprezentanţi ai mediului de afaceri va fi înfiinţat pentru a contribui la pregătirea pentru crize şi provocări viitoare, cum ar fi evoluţii neprevăzute la nivel mondial şi viitoare modele de afaceri.

Uniunea vamală a UE – care în 2018 a împlinit 50 de ani – formează un teritoriu unic în scopuri vamale, unde se aplică un set comun de norme. În cadrul uniunii vamale a UE, autorităţile vamale ale statelor membre ale UE au responsabilitatea de a efectua o gamă tot mai largă de controale.

Rol vital al vămilor

Autorităţile vamale din UE au un rol important în sprijinirea economiei UE şi a creşterii în viitor. Autorităţile vamale trebuie să faciliteze desfăşurarea unor schimburi comerciale legitime din ce în ce mai ample, cât mai rapid şi mai fluent.

În acelaşi timp, autorităţile sunt implicate în mod continuu în combaterea fraudelor şi a contrabandei tot mai frecvente cu bunuri ilicite sau nesigure.

Vămile au, de asemenea, un rol vital în redresarea noastră de pe urma crizei sanitare fără precedent cu care ne confruntăm. De la începutul pandemiei cauzate de noul coronavirus, autorităţile vamale şi funcţionarii vamali din UE au avut un rol central în realizarea unor sarcini esenţiale, precum facilitarea importurilor de echipamente de protecţie, eliminând totodată produsele contrafăcute, cum ar fi măştile false şi medicamentele contrafăcute, direct la frontierele externe ale UE.

În ultimii ani, a devenit evident faptul că autorităţile vamale din statele membre se confruntă cu provocări determinate de îndeplinirea diferitelor lor roluri.

Provocări majore cum ar fi starea actuală de urgenţă în domeniul sănătăţii publice, consecinţele ieşirii Regatului Unit din piaţa unică a UE şi din uniunea vamală, precum şi creşterea digitalizării şi a comerţului electronic, vor continua şi poate chiar se vor amplifica.

Pentru a contribui pe deplin la bunăstarea tuturor cetăţenilor UE şi la facilitarea comerţului, autorităţile noastre vamale trebuie să fie dotate cu echipamente tehnice de ultimă generaţie şi să dispună de capacităţi analitice care să le permită să anticipeze mai bine importurile şi exporturile care prezintă riscuri.

Controale eficiente

Intensificarea cooperării vamale cu parteneri comerciali internaţionali majori, cum ar fi China, va sprijini eforturile noastre de facilitare a comerţului şi, în acelaşi timp, de asigurare a unor controale eficiente.

„Uniunea vamală a UE a fost una dintre primele realizări concrete ale procesului de integrare europeană şi timp de peste cinci decenii a contribuit la protejarea europenilor şi la menţinerea fluxurilor comerciale care traversează graniţele noastre, care sunt puternice doar cât cea mai slabă verigă a lor.

Astăzi, noile provocări necesită ca normele noastre vamale să devină mai inteligente şi să asigure o mai bună funcţionare a acestora pentru statele membre, cetăţeni şi întreprinderile legitime.

Aceste deziderate necesită o mai bună utilizare a datelor, instrumente şi echipamente mai bune şi o mai bună cooperare în cadrul UE şi cu autorităţile vamale din ţările partenere.

Ele necesită, de asemenea, o mai bună previzionare, astfel încât autorităţile vamale din UE să poată face faţă viitorului cu încredere. Astăzi, am prezentat modul în care vom ridica uniunea noastră vamală la un nivel superior”, a declarat Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie.