Printre acestea se numără și schimbări legate de elementele obligatorii dintr-un proces-verbal, funcționalitatea acestuia și termenul în care se poate achita amenda la jumătate din minimul legal.
Ministerul Afacerilor Interne va trebui să aducă, până pe 24 august, un nou model de document care să poată fi folosit de la acea dată, întrucât noutățile ce vor fi aduse de această lege nu se pot aplica pe actualul model de proces-verbal.
Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale a fost publicată miercuri, 25 iulie, în Monitorul Oficial. Potrivit acestui act normativ, vorbim de următoarele elemente obligatorii:

 • data și locul unde este încheiat;
 • numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator;
 • numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal (CNP) ale contravenientului;
 • descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
 • indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția;
 • indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație;
 • posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ;
 • termenul de exercitare a căii de atac și instanța la care se depune plângerea.

Așa cum se întâmplă și acum, deși toate elementele de mai sus trebuie să fie detaliate în procesul-verbal, lipsa doar a unora dintre ele va duce la nulitatea documentului.

Astfel, conform legii noi, lipsa vreunuia dintre aceste elemente va putea determina anularea procesul-verbal:

 • numele și prenumele agentului constatator (dispare, așadar, obligația de a trece și calitatea agentului, acum obligatoriu de trecut);
 • numele și prenumele contravenientului;
 • codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod (vorbim de o noutate, CNP-ul nefiind necesar acum);
 • în cazul persoanelor juridice, denumirea și sediul;
 • fapta comisă și data comiterii sale;
 • semnătura agentului.

La fel ca până acum, nulitatea documentului va putea fi constatată și din oficiu.