Reprezentanţii actualei conduceri a TVR susţin că la preluarea mandatului, în iunie 2010, TVR se confrunta deja cu o pierdere fiscală cumulată de 243, 5 milioane de lei, echivalentul a circa 61 milioane de euro.

De asemenea, avea un contract în curs de derulare pentru drepturi de difuzare U.E.F.A. Champions League, care generează pierderi cumulate, începând cu semestrul doi din 2009, de mai bine de 38 de milioane de euro pentru următorii 3 ani. Pe atunci, televizunea mai avea încă un contract de drept de difuzare filme semnat în anul 2004 cu NBC Universal, cu obligaţii de plată de circa 9 milioane de dolari numai pentru anul al şaselea de contract (2010/2011), precum şi sume neachitate până la 30.06.2010 pentru anul al cincilea în valoare de 5 milioane de dolari (din suma totală de 7 milioane de dolari a anului al cincilea din contract).

La vremea aceea, se confrunta și cu o scădere a veniturilor din publicitate de peste 50% din a doua jumătate a anului 2010 în raport cu anii 2006-2008, care a generat o scădere a veniturilor de peste 10 milioane de euro pe an. Angajații TVR aveau un contract Colectiv de Munca (CCM) valabil pentru o perioadă de 2 ani (semnat în aprilie 2010), care, între altele, prevedea obligativitatea acordării unor prime de vacanţă (85% din salariu), indiferent de situaţia financiară a instituţiei, precum şi acordarea de sume cuprinse între 15-20 salarii compensatorii pentru disponibilizări.

În aceste condiţii, spun reprezentantii TVR, preluarea mandatului de către noua conducere, s-a materializat în cheltuieli mai mari decât în anul anterior (2009) cu cca 30 milioane de euro, iar efectele se prelungesc şi în anii 2011-2012, atât prin prisma clauzelor contractuale, cât şi prin acumularea de cheltuieli cu penalizări la bugetul statului în condiţiile lipsei de disponibilităţi.
Impactul legislaţiei

A doua cauză majoră a situației în care se află TVR sunt modificările legislative cu impact negativ. Taxa TV, principala sursă de finanţare a activităţii (peste 70% din buget), a fost redusă pentru persoane fizice, de la 4,5 lei la 4 lei, încă din anul 2003. De atunci, nu a mai fost indexată niciodată şi este cea mai  mică taxă TV percepută de televiziunile publice din Europa.
Începând cu luna iunie 2005, au fost modificate prevederile Codului fiscal prin abrogarea articolului care stabilea că "vânzarea de licenţe de filme sau de programe, drepturi de difuzare, abonamente la agenţiile internaţionale de ştiri şi alte drepturi de difuzare similare, destinate activităţii de radio şi televiziune, cu excepţia celor de publicitate" erau scutite de taxa pe valoarea adaugată (TVA) până la acea dată, precum şi cresterea cotei de TVA de la 19 la 24%, în condiţiile în care TVR nu deduce TVA-ul.

Totodată, s-a introdus contribuţia pentru CNC de 15% aplicată la veniturile proprii obţinute din publicitate, care a condus la cheltuieli suplimentare pentru TVR în perioada 2005-2011 de 52 de milioane de lei.

Prima măsură luată de actuala administraţie pentru ieșirea din impas a fost reducerea şi redistribuirea în perioada 2012 – 2015 ca valoare a contractului cu NBC. Totdată, plăţile către UEFA Champions League vor fi reeşalonate, iar cheltuielile cu personalul vor fi reduse. Pentru prima data, a fost aprobat un buget multianual pentru achiziţii de film şi sport, ceea ce reduce costurile şi au fost renegociate o serie de alte contracte aflate în derulare.
Citeşte şi: ANAF execută silit Televiziunea Română