“Referitor la reducerea TVA pentru produsele ecologice, facem cunoscut că în cadrul analizelor care au fost efectuate pentru sectorul Pâine, Carne şi produse din carne, s-a remarcat că niciun stat european nu a aplicat această măsură. Studiile care au fost efectuate până în prezent în vederea unor analize de impact relevă dificultatea aplicării unor măsuri diferenţiate de aplicare a reducerii TVA, cât şi stabilirea unor metode de aplicare (Directiva 2006/112/CE/2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările şi completările ulterioare)", reiese din documentul citat.

Ministrul Agriculturii susţine că punerea în aplicare a unor măsuri de reducerea a TVA la produsele agroalimentare ecologice poate să stimuleze dezvoltarea sectorului dacă sunt îndeplinite trei condiţii obligatorii. În primul rând, ar fi necesară realizarea unui studiu de impact socio-economic de către un organism independent. În al doilea rând, ar fi nevoie de stabilirea unei metodologii de calcul a instrumentelor de aplicare a reducerii pentru produsele ecologice. Şi în al treilea rând, ar fi utilă lansarea unei dezbateri publice şi s-ar cere constituirea unor grupuri de lucru pe această temă,cu factorii interesaţi.

"De asemenea, având în vedere evoluţia din ultimii ani a sectorului de agricultură ecologică din România, precum şi numeroasele propuneri ale producătorilor şi comercianţilor privind diminuarea cotei de TVA la livrările de produse ecologice, MDAR a solicitat, în luna decembrie 2013, Institutului Naţional de Statistică, actualizarea clasificării activităţilor din economia naţională CAEN, prin introducerea activităţilor din agricultura ecologică în clasificarea CAEN", se mai arată în răspunsul ministrului Agriculturii.

Acesta adaugă că, în urma acestei solicitări, Institutul Naţional de Statistică a precizat că la viitoarea ediţie CAEN va extinde notele explicative din domeniul agriculturii, cu referiri la "activităţile din agricultura ecologică".

Daniel Constantin a subliniat faptul că doar după modificarea codului CAEN se poate opera prin Codul Fiscal procedura de reducere a TVA.