'Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) semnalează faptul că în Proiectul Legii privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule (RCA), trimis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în Parlament sunt respectate integral doar două din propunerile transportatorilor, parţial sunt îndeplinite doua puncte cerinţe, în timp ce alte opt propuneri, deşi convenite în discuţiile anterioare, nu au mai fost incluse în proiectul de lege. În forma actuală, proiectul de lege RCA nu soluţionează cea mai importantă problemă care a generat protestele transportatorilor şi a condus la demararea discuţiilor cu Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru identificarea modalităţilor prin care să se realizeze un sistem de control al tarifelor de prima RCA, pe elemente de cost fundamentate, general acceptate de asiguratori, asiguraţi şi ASF', se arată în comunicatul UNTRR. 

Potrivit secretarului general al organizaţiei, Radu Dinescu, 'dacă acest proiect de lege RCA ar urma să fie adoptat, ne-am putea trezi din nou cu majorări ale tarifelor RCA, iar reprezentanţii ASF vor fi, din nou, miraţi că tarifele RCA cresc, deşi ei au avut 'cele mai bune intenţii'. 

'Actualul proiect de lege nu oferă predictibilitate pe o piaţă cu o concurenţă perturbată, unde aparent fiecare face ce vrea, iar arbitrul ASF este depăşit', a adăugat Dinescu. 

În data de 4 aprilie, asociaţiile transportatorilor rutieri UNTRR, ARTRI, COTAR, APTE, APULUM şi FORT, au solicitat ASF includerea a 12 propuneri în noul proiect de lege RCA. Pe listă se află: identificarea modalităţilor prin care să se realizeze un sistem de control al tarifelor de primă RCA, pe elemente de cost fundamentate; eliminarea contractului de asigurare RCA din proiectul de lege; asigurarea posibilităţii ca poliţele de asigurare să fie încheiate între o lună şi 12 luni calendaristice; posibilitatea suspendării poliţei de asigurare RCA pe perioada cât autovehiculul este imobilizat din diferite motive; să fie asigurată posibilitatea decontării directe între asigurat şi asigurător; stabilirea prin lege sau norme a documentelor care vor constitui dosarul de despăgubire, pe tipuri de evenimente, iar plata despăgubirii să se facă în maximum 30 de zile. 

De asemenea, printre propunerile transportatorilor se mai găsesc: introducerea unui capitol distinct în lege care sa reglementeze primele de asigurare şi transparentizarea modului de calcul al primei RCA şi prezentarea modului de calcul actuarial; stabilirea penalităţilor de întârziere la plata daunelor pentru firmele de asigurare la 0,2% pe zi de întârziere; eliminarea obligaţiei de furnizare a informaţiilor istorice de către asigurat; introducerea obligativităţii ASF de a calcula un tarif de referinţă pe categorii specifice şi aplicarea sistemului bonus-malus în funcţie de valoarea daunei şi nu a numărului de evenimente; introducerea de sancţiuni pentru asigurători în cazul transmiterii eronate de date şi informaţii catre ASF; stabilirea modalităţilor de responsabilizare a conducătorului auto. 

'Deoarece ASF nu a respectat cerinţele transportatorilor rutieri, UNTRR solicită intervenţia urgentă a Parlamentului pentru redefinirea rolului acestei autorităţi şi angajarea unui management independent care să lucreze pentru apărarea interesului consumatorului. UNTRR mai atrage atenţia Guvernului, Parlamentului şi Preşedintelui României că indiferenţa de care dau dovadă cu privire la criza din piaţa RCA va avea efecte negative de lungă durată, atât în cadrul industriei de transport rutier, cât şi a economiei României', se notează în comunicatul UNTRR. 

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) este o organizaţie profesională şi patronală, neguvernamentală, independentă, apolitică, fondată în anul 1990 pe principii democratice, care promovează şi apără interesele transportatorilor rutieri pe plan intern şi internaţional. Organizaţia a înregistrat, de la înfiinţare până în prezent, peste 14.000 membri – operatori care efectuează transporturi interne şi internaţionale de marfă şi persoane.AGERPRES