"Am prelungit contractul cu Gazprom pe ruta tranzit II până la 31 septembrie 2016, deoarece nu s-au putut încheia până acum acordurile de interoperare cu vecinii noştri din Ucraina şi Bulgaria, aşa cum cere legislaţia europeană", a precizat Văduva. 

Potrivit acestuia, normele europene cer semnarea unor acorduri de interoperare pentru conductele de tranzit cu statele vecine. 

"Însă, tehnicitatea şi complexitatea discuţiilor au dus la imposibilitatea încheierii până acum a acestor acorduri, astfel că am decis prelungirea contractului existent cu Gazprom până când vom reuşi încheierea acordurilor", a adăugat şeful Transgaz. 

Compania a transmis Bursei de Valori Bucureşti un raport în care precizează că "din cauze obiective, legate de complexitatea problemelor apărute pe durata demersurilor efectuate în vederea încheierii acordurilor de interconectare cu operatorii de transport şi de sistem adiacenţi, aceste acorduri nu au putut fi încheiate în timp util, astfel încât prevederile Ordinului preşedintelui ANRE nr. 159/2015 privind aprobarea Metodologiei de alocare a capacităţii şi de stabilire a tarifelor pe conducta de transport gaze naturale Isaccea III – Negru Voda II nu pot fi aplicate începând cu data de 1 decembrie 2015". 

"Subliniem faptul ca SNTGN Transgaz SA depune, în continuare toate eforturile pentru încheierea acordurilor menţionate anterior astfel încât capacitatea conductei Isaccea III – Negru Vodă II să poată fi comercializată prin licitaţie începând cu anul gazier 2016 – 2017, conform calendarului CAM NC. Precizăm că, pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2016, capacitatea de transport aferentă conductei Isaccea III – Negru Vodă II a fost rezervată prin prelungirea în aceleaşi condiţii a contractului de transport al gazelor naturale actual", precizează Transgaz, în raport. AGERPRES