Cheltuielile cu locuinţa pot fi mult reduse dacă aceasta este şi sediu de firmă. Energia electrică, termică, apa, telefonul, Internetul, reparaţiile sau amenajările sunt deductibile.

Sediul social al întreprinderilor mici şi mijlocii coincide de cele mai multe ori cu domiciliul administratorului sau al asociatului unic. Acesta poate fi proprietar, chiriaş sau comodatar. Mare parte din cheltuielile cu locuinţa pot fi trecute astfel în sarcina firmei şi, implicit, semnificativ diminuate datorită faptului că sunt recunoscute ca deductibile la calculul impozitului pe profit sau pe venit pentru persoanele fizice autorizate (PFA). Chiar dacă proprietarul locuinţei este una şi aceeaşi persoană cu administratorul, firma poate deduce aceleaşi cheltuieli pe care, în mod normal, le-ar deduce şi în baza unui contract cu o altă persoană fizică.

Categoriile de cheltuieli care pot fi scăzute depind de tipul contractului dintre persoana fizică şi cea juridică. În situaţia în care proprietarul este acelaşi cu administratorul firmei, se încheie, de obicei, un contract de comodat prin care bunul se transmite în folosinţă temporară şi gratuită, cu obligaţia de a fi înapoiat, în individualitatea sa. „Potrivit prevederilor Codului civil, persoana care primeşte dreptul de folosinţă a unui spaţiu în baza unui contract de comodat este obligată să suporte cheltuielile de folosinţă şi întreţinere a spaţiului res­pectiv“, explică Sorin Istrate, managing partner Contexpert Consulting. Prin urmare, persoana juridică înregistrează ca deductibile cheltuielile de întreţinere şi funcţionare ale spaţiului în aceleaşi limite ca şi în cazul unui contract de închiriere.

Comodatar sau chiriaş?

164-32174-33_economii_25.jpgTotuşi cheltuielile cu sediul social care este, totodată, folosit şi în scop personal, ca locuinţă, sunt deductibile, potrivit Codului fiscal, doar în limita corespunzătoare suprafeţelor puse la dispoziţia societăţii în baza contractelor. „La baza înţelegerilor între părţi poate sta fie un contract de închiriere, fie un contract de comodat. Practic, dacă societatea are în folosinţă, conform contractului, 25% din suprafata unei locuinţe, aceasta poate deduce cheltuielile cu funcţionarea şi întreţinerea doar în această proporţie de 25% din totalul cheltuielilor facturate pe numele persoanei fizice de către furnizorii de utilităţi“, precizează Sorin Istrate. Pentru ca aceste cheltuieli să fie recunoscute fiscal, în contract trebuie să se menţioneze că firma suportă o cotă-parte. De asemenea, societatea trebuie să aibă şi documente justificative pentru plăţile pe care le-a efectuat, chiar dacă sunt emise pe numele persoanei fizice care a pus la dispoziţie spaţiul. Dacă spatiul aparţine unei firme, cheltuielile sunt deductibile la nivelul sumelor refacturate de aceasta sau de alţi furnizori de utilităţi, în cazul în care chiriaşul are contracte directe cu aceştia.

Pe de altă parte, cheltuielile deductibile diferă în funcţie de tipul de contract. În timp ce în cazul contractelor de închiriere, concesiune, locaţie de gestiune sau altele asemenea pot fi deduse prin amortizare şi cheltuielile cu amenajările şi investiţiile în spaţii, contractele de comodat nu permit acest lucru. „Chiriaşul care a efectuat astfel de cheltuieli poate amortiza investiţia pe durata contractului de chirie sau pe durata de viaţă rămasă de amortizat a imobilului. Cheltuiala cu amortizarea este deductibilă la calculul impozitului pe profit“, spune consultantul Contexpert.  Persoanele fizice autorizate au, la rândul lor, dreptul să îşi scadă cheltuielile cu funcţionarea şi întreţinerea spaţiilor în limita suprafeţei pe care o utilizează pentru activitate, conform contractelor de chirie sau de comodat.

650 de mii de societăţi comerciale sunt înregistrate la Ministerul Finanţelor ca plătitoare de impozit pe profit

Prevederi în codul fiscal

– Cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii cu sediul societăţii sunt deductibile şi în cazul în care acesta se află în locuinţa proprietate a unei persoane fizice

– Deductibilitatea este limitată, respectiv pe baza raportului dintre suprafaţa pusă la dispoziţie firmei, menţionată în contractul încheiat între părţi, şi suprafaţa totală a locuinţei

– Cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente sediului trebuie să fie justificate cu documente, de exemplu contractele cu furnizorii de utilităţi.