Din acest total, 15,76 milioane tone sunt mărfuri exportate, 14,15 milioane mărfuri importate, 9,96 milioane tone reprezintă tranzit de mărfuri şi 4,11 milioane tone, cabotaj. Traficul maritim a fost de 34,29 milioane de tone (33,62 milioane tone la 30 septembrie 2015), iar cel fluvial de 9,7 milioane de tone (faţă de 9,8 milioane tone la 30 septembrie 2015).

De asemenea, creşteri de trafic s-au înregistrat în cazul îngrăşămintelor naturale şi chimice, produselor metalice, petrol brut, minereuri şi deşeuri neferoase, minerale brute sau prelucrate. Însă, s-a diminuat decalajul de trafic în cazul cerealelor. Astfel, în timp ce în primul semestru era vorba de o diferenţă de peste 3 milioane  de tone faţă de aceeaşi perioadă anului anterior, la 9 luni diferenţa este de 1,3 milioane de tone, de la 15,84 milioane tone în septembrie 2015, la 14,53 milioane de tone în septembrie 2016.