Totul este prevăzut într-un proiect de act normativ care va fi dezbătut la Senat. Potrivit inițiativei legislative, persoanele care nu vor să se racordeze la sistemul de canalizare riscă amanezi grele dacă nu au acest document.

Este vorba despre o dovadă care arată că nu poluează solul și pânza freatică. Amenzile ajung la 4 000 de lei.

Ce spun inițiatorii?

“Chiar dacă în momentul emiterii autorizației de construire se stipulează obligativitatea racordării la rețele în termen de 6 luni de la finalizarea construcției și chiar dacă regulamentul serviciului operatorilor prevede obligația racordării, aceste prevederi nu sunt suficiente și nu rezolvă problema utilizatorilor care refuză racordarea”, argumentează parlamentarii inițiatori ai proiectului legislativ, în expunerea de motive.

Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006 va fi modificată. Oficialii vor să introducă un nou articol.

Este vorba despre art. 29¹, care spune că:

“ La solicitarea reprezentantului unității administrativ-teritoriale, persoanele fizice care nu se racordează la serviciul public de canalizare existent în localitate sunt obligate să facă dovada că nu poluează solul și pânza de apă freatică”.

Art. 39 – După alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (4¹), cu următorul cuprins:

“Alin. (4¹) – Nerespectarea prevederilor art. 29¹ constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei”.