Marie Jean Romanenco, Reprezentantul Casei de Pensii Bucureşti, a declarat că recomandă celor care realizează venituri din drepturi de autor să trimită documentele necesare şi prin Poştă pentru a evita formarea cozilor. Acestea trebuie expediate pe adresa Casei de Pensii a municipiului Bucureşti, respectiv Calea Vitan nr. 6.

Reprezentantul Casei de Pensii Bucureşti a explicat că oamenii trebuie să pregătească un dosar care să conţină o copie după buletinul titularului, procură sau împuternicire dacă este necesar, certificat de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice autorizate, copie după decizie de impunere de la circa financiară unde este înregistrată persoana cu venituri suplimentare şi declaraţie pe propria răspundere că deţine venitul menţionat în declaraţie.

Totodată, ea a spus că oamenii pot face plata contribuţiei în conturi care sunt afişate pe holurile instituţiei. Astfel, persoanele din sectorul 1 pot face plăţi în contul RO 45 TREZ 7012 2210 304X XXXX,
pentru sectorul 2 plăţile se fac în contul RO 57 TREZ 7022 2210 304X XXXX,
sectorul 3 – RO 89 TREZ 7032 2210 304X XXXX,
sectorul 4 – RO 14 TREZ 7042 2210 304X XXXX,
sectorul 5 – RO 36 TREZ 7052 2210 304X XXXX,
sectorul 6 – RO 58 TREZ 7062 2210 304X XXXX.

Expeditorii trebuie să specifice că beneficiarul este Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti şi codul fiscal 13601150, iar pe ordinul de plată la obiectul plăţii trebuie specificat OUG 58/2010.

Romanenco a precizat că persoanele care vor întârzia în această lună cu depunerea dosarului nu vor fi penalizate, instituţia dorind să intre în posesia documentelor pentru a putea avea o evidenţă clară întrucât este vorba de stagiul de cotizare. Ea a mai precizat că pentru asigurările de şomaj este necesară doar completarea formularului, doar Casa de Pensii solicitând documente în plus pentru baza de date.

DETALII:
Citeşte şi Isteria depunerii declaraţiilor drepturilor de autor