Vom explora în materialul de faţă paleta investiţiilor în lei cu risc scăzut, cu ajutorul experţilor de la Erste Asset Management. Împreună vom face o analiză comparativă între instrumentele cu risc scăzut. Într-un final, vom prezenta şi un produs neobişnuit pentru investiţii, dar care poate fi utilizat în acest sens.
„Presupunând că am stabilit deja că un investitor are un apetit redus de risc, evaluarea alternativelor investiţionale se face în funcţie de profilul şi randamentul instrumentelor financiare cu risc scăzut – depozite, obligaţiuni, fonduri monetare şi de obligaţiuni“, spune Nicolae Albu, chief investment adviser în cadrul Erste Asset Management.
Avantaje/dezavantaje, pe tipuri de produse
Depozitele bancare. Prezintă avanta­jul că sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor până în limita a 100.000 euro, iar impozitarea câştigului din dobânzi se face prin stopaj la sursă. Dezavantajul major este că nu pot fi lichidate înainte de scadenţă fără pierderea dobânzii, iar puterea de negociere este, de regulă, redusă din cauza sumelor relativ mici. Dobânzile oferite de bănci variază pe un palier destul de larg, în principal, în funcţie de necesarul de finanţare al acestora şi situaţia lor financiară.
Obligaţiunile de stat. Teoretic, titlurile de stat în lei ar trebui să ofere investitorului cele mai reduse randamente, întrucât nu există riscul de insolvenţă. În realitate, însă, randamentele oferite sunt uneori mai bune decât la depozitele bancare, întrucât unele bănci sunt extreme de lichide. Pe piaţa primară, băncile pot percepe un comision de subscriere de până la 0,5% (el poate fi şi de 0,3%) din suma plasată, însă cele mai multe tranzacţii se fac pe piaţa secundară. În ciuda faptului că băncile nu percep comision pe piaţa secundară, marele dezavantaj al acestor titluri este că preţurile de vânzare din partea băncilor nu sunt cele mai bune pentru investitor, iar puterea de negociere a acestuia este mică, din cauza volumelor mici tranzacţionate.
Obligaţiunile municipale. Reprezintă o alternativă investiţională cu risc scăzut, însă acestea au cea mai mică lichiditate din piaţă. Atractivitatea este dată de faptul că veniturile din dobânzi nu sunt impozitate. Totuşi, predictibilitatea pe termen mediu şi lung a randamentelor este mai redusă, întrucât dobânzile se formează pe baza unor indici variabili (Robid, Robor).
Fondurile monetare şi de obligaţiuni. Investesc într-un mix de depozite şi obligaţiuni, mai mult pe depozite – cele monetare, mai mult pe obligaţiuni, cele de obligaţiuni. Pe lângă uşurinţa în tranzacţionare, fondurile mutuale oferă investitorului o serie de avantaje precum managementul profesionist al administratorului, puterea mai mare de negociere  în relaţia cu băncile, diversificarea mai mare a plasamentelor, posibilitatea de lichidare a investiţiilor fără pierderea câştigului etc. Dezavantajele constau în lipsa de garantare directă a investiţiilor, existenţa unor comisioane de management sau subscriere şi necesitatea întocmirii de declaraţii pe venitul din aceste plasamente.
Sfaturi
„În cazul în care se aşteaptă o creştere a dobânzilor ca urmare a unor anticipări inflaţioniste, se recomandă investiţiile pe termen scurt, în depozite pe 1-3 luni sau în fonduri monetare. În cazul în care se aşteaptă o scădere a dobânzilor, ca urmare a unei politici monetare expansive, de stimulare a consumului şi a economiei, sunt recomandate plasamentele în obligaţiuni pe termen mediu şi lung sau în fonduri de obligaţiuni, pentru a se beneficia într-o măsură cât mai mare de randamentele/dobânzile actuale relativ ridicate“, explică Albu. În tabel, puteţi vedea cele mai bune randamente din piaţă, pe tipuri de instrumente.
Investiţia-surpriză
Prin băncile pentru locuinţe, clienţii pot economisi pe o perioadă de 4-5 ani, iar la sfârşit au două posibilităţi – fie îşi retrag sumele economisite, fie accesează un credit în lei cu o dobândă fixă avantajoasă. Pe perioada economisirii, clienţii primesc anual de la stat o primă de 25%, dar nu mai mult de 250 euro în echivalent lei, spune Marius Solescu, vicepreşedinte al Raiffeisen BpL. La aceasta se adaugă o dobândă de 3%  din partea băncii. Pentru a maximiza randamentul, se recomandă economisirea a 1.000 de euro anual, existând posibilitatea de încheiere a câte unui contract pentru fiecare membru al familiei. Astfel, randamentul anual pe perioada economisirii ajunge la circa 13%.