trei luni si, respectiv, sase luni. Detinatorii lor vor putea rascumpara certificatele la scadenta sau vor putea opta pentru transformarea lor in depozite la Trezoreria Statului. Rata dobanzii pentru depozitele la termen este de 12,5% pe an, iar pentru depozitele la vedere de 1,5% pe an, incepand cu 17 ianuarie 2005. Finantele au luat in calcul si eventualitatea unor rascumparari masive de catre detinatorii certificatelor. In astfel de conditii, ministerul va lansa emisiuni de titluri de stat pe piata interbancara, mult mai lichida, si care ofera maturitati superioare.